Borgermøde med information om Vindmøllerne nord for Låstrup

Viborg Kommune inviterer til borgermøde med information om planen for opstilling af vindmøller nord for Låstrup. Nærmere betegnet mellem Nørremarkvej og Skivevej på jorden tilhørende I/S Risgård. 

Borgermødet er tirsdag den 16. august kl. 1700 i Låstrup Forsamlingshus, Låstrupvej 45, 8832 Skals.

I/S Risgård er vært ved Grillpølser, sodavand/øl i forbindelse med mødet. 

Ønsker du information om planerne for opstilling af vindmøller, herunder reglerne for høring, afstand til naboer, størrelsen af de planlagte møller, møllernes påvirkning af den omkringliggende natur og beboere, mulighed for at investere i mølleandele, støtte til lokale projekter mv. så er det tid at møde op til borgermødet, hvor der er mulighed for at stille spørgsmål og måske også at få svar på nogle af dem. 

I/S Risgård og Viborg Kommune håber på god opbakning til mødet, så eventuelle misforståelser og  rygter kan imødegås. 

 

Med venlig hilsen

Låstrup Lokalråd