Borgermøde om vindmøller i Låstrup

Vindmøllerne visualiseret fra Vievej ved indkørslen til Låstrup By

Borgermøde om vindmøller.

Viborg Kommunes borgermøde om vindmølleplanerne i Låstrup blev i går eftermiddag afholdt i Låstrup Forsamlingshus. Formålet med mødet var at give oplysning til interesserede og/eller bekymrede borgere og naboer til projektet. Klima og Miljøudvalgets formand Mads Panny ledede mødet

Indledningsvis blev planerne for projektet præsenteret, hvorefter der blev orienteret om regler for høring, skyggevirkning, støj, støjdæmpning, afstand til naboer, erstatningsmuligheder og meget andet. Reglerne omkring opstilling af vindmøller er vel afprøvede rundt i det ganske land, og mange har været skeptiske ved at få så store vindmøller som naboer. Efter informationen var der et par hurtige spørgsmål og derefter mulighed for at gå rundt og stille spørgsmål og få uddybende information hos projektejeren og andre eksperter.

Ved den efterfølgende rundtur i forsamlingshuset var spørgelysten tilsyneladende stor. Der blev stillet uddybende og kritiske spørgsmål til projektet, mens andre gav udtryk for støtte omkring produktion af grøn energi.

Rasmus var dagens grillmester på forsamlingshusets nye terrasse, så deltagerne havde også mulighed for at gå udenfor og få lidt godt til ganen.

Der er nu offentlig høring indtil onsdag den 7. september 2016. Se debatoplæg på dette link.

Følg med i projektet på Viborg Kommunes hjemmeside på dette link.

Se også linksamling om regler for opstilling af vindmøller på dette link.