Reception og personaleskifte på Kulturcenter Værestedet

Reception på Kulturcenter Værestedet. 

Der var god opbakning til Kulturcenter Værestedets reception i forbindelse med udskiftning af personale. Ingrid Bøgevig har været daglig leder af Kulturcenter Værestedet i 15 år, og hun trækker sig nu tilbage for at hellige sig slægtsforskning og andre mere private sysler. Formand Ole Kruse takkede Ingrid for en engageret og medlevende styring af Værestedet igennem de forgangne 15 år. De 75 gæster til receptionen kvitterede med klapsalve og 3 foldigt leve til Ingrid.

Ole Kruse oplyste, at Ingrid faktisk har gjort det så godt, at der skal hele 2 nye medarbejdere til at afløse hende. Dels er Line Mogensen ansat som ny daglig leder og dels fortsætter praktikant Trine Munkholm med den daglige rengøring.

Ole Kruse bød Line Velkommen og takkede Trine for, at hun vil fortsætte med at holde Kulturcenter Værestedet indbydende rent for de mange daglige brugere af centeret. 

Der var blomster til de 3 personer fra Værestedets bestyrelse. 

Der var ligeledes tak til Line Mogensens familie, der velvilligt stillede op og grillede pølser og steaks til alle de fremmødte gæster, samt til personale og bestyrelse, der havde lavet mad. 

Jane Thorup Kjærgaard spillede fløjte til flere gode danske sange fra Højskolesangbogen. Hyggelig reception med god opbakning fra borgere fra Låstrup, brugere af Værestedet og familie til de 3 medarbejdere. 

Se billeder fra receptionen på dette link.