Renovering af omklædningsrum

Renovering i Borup IF klubhus

Viborg Kommune, Den Jyske Sparekasse og Nordea har alle spyttet i kassen, så det er blevet muligt for Borup Idrætsforening at igangsætte en tiltrængt renovering af omklædning 1 og 2.

Lørdag morgen kl. 0800 mødte 8 af klubbens frivillige hjælpere op for at tage hul på nedbrydning af inventar og flisebelægning i de 2 omklædningsrum. Efter en fælles morgenmad og fordeling af opgaverne gik de frivillige i gang med skruemaskiner, borehamre og lufthamre, mens andre sørgede for forplejning til de hårdt arbejdende fodboldspillere og hjælpere.

Efter dagens arbejde er alt inventar afmonteret og alle fliser er banket af gulv og vægge. Der arbejdes videre på renoveringen i de kommende weekender.

Foreløbig stor tak til de hjælpere, der har anvendt deres weekend for at Borup IF kan tilbyde sine medlemmer nogle gode faciliteter. Når renoveringen er tilendebragt er det til omklædningsrum, hvor gulvet er sænket i forhold til det nuværende niveau. Der bliver gulvvarme, nye fliser og nyt maling overalt.

Se billeder fra arbejdsdagen på dette link. 

Omklædning 1 inden arbejdsholdet begyndte afmontering. 

Omklædning 1 efter første dags arbejde