Ordinær Generalforsamling referat

Generalforsamling i Borup Idrætsforening

Formand Lars Justesen bød velkommen til de 20 deltagere i årets generalforsamling. Han oplyste i beretningen, at Borup på det sportslige plan har haft et tilfredsstillende år. Førsteholdet spiller i serie 3 efter en sæson i serie 4. Desuden råder Borup over et serie 5 og et serie 6 hold. Alle hold har fokus på, at det sociale liv er vigtigt, og der har gennem det forgangne år været holdt flere sociale arrangementer.

Vores kvinder i SUB09 har haft et forrygende år med 2 oprykninger i træk, så de nu spiller i Kvindeserie Vest, der er landets tredjebedste række. I foråret har vi desuden hold i serie 2 og et 7-mands hold, så fantastisk opbakning på kvindesiden.

De etablerede trænerteams på både herre- og damesiden fortsætter i det kommende år, så også stabilitet på den front.

Formanden kunne igen berette om en fantastisk lokal opbakning til de sportslige aktiviteter. Det kommer til udtryk i de mange frivillige timer, der lægges i sociale aktiviteter, der skaffer penge til klubben. Klubben afvikler f.eks. lotterispil, præmiewhist, fodboldstævner, byfest, kantine, VFF-kiosk og meget mere. Formanden takkede såvel deltagere som hjælpere for den fantastiske opbakning, der er givet til Borup Idrætsforening i det forgangne år.

Karin Elkjær, der er formand for ungdomsudvalget, oplyste, at SUB88 kan være stolte over at kunne stille med drengehold i alle rækker, mens pigeholdene samarbejder over flere årgange for at stille hold. I de senere år er samarbejdet i SUB88 startet tidligere end de gjorde for få år siden. Det skyldes dels de mindre årgange og dels, at børnene gerne vil spille fodbold sammen med klassekammeraterne fra skolen. Antallet af fodboldspillere er vigende i disse år.

Karin kunne berette om et år i SUB88, hvor der ligeledes har været mange succesfulde aktiviteter. SUB-dagen og fodboldskolen er nogle af dem, og i øjeblikket forberedes udenlandsfodboldtur for U14 og U15 til efteråret. Turen forventes igen at gå til Italien i efteråret 2016.

Kasserer Kenni Elkjær kunne aflægge regnskab med røde tal på bundlinjen. Hele 80.000,- kroner i underskud blev det til i 2015. Det var dog en fortrøstningsfuld kasserer, der oplyste, at der hører med til beretningen, at Borup i indeværende år har betalt hele klubbens andel af den nye fodboldbane og desuden et nyt hegn langs opvisningsbanen til sponsorskilte. Blot disse 2 poster beløber sig i regnskabet til 106.000, så klubben har fortsat en fornuftig og sund økonomi at bygge videre på.

Karin Elkjær blev genvalgt til Ungdomsformand, Thomas Mikkelsen genvalgt som suppleant til Ungdomsudvalget, Revisorerne Niels Peter Bak Nielsen og Kim Skovgaard Jensen blev genvalgt og Per Sørensen genvalgt som revisorsuppleant.

På valg til bestyrelsen var Karin Elkjær, Frederik Hvid, Lars Thorsager og Jesper Beltoft. De 2 førstnævnte ønskede genvalg, mens Lars Thorsager er flyttet til hovedstaden og Jesper Beltoft til Viborg. De ønskede derfor ikke genvalg. Line Bach Møller og Jørgen Nielsen modtog nyvalg til bestyrelsen, der holder konstituerende møde efter vinterferien.

Formanden takkede de fremmødte for god opbakning til klubben.