Ny bog om vinderne af "Årets Lokalområde" i Viborg Kommune

Journalisten Flemming Sørensen og Viborg Kommune har udgivet en bog, der omhandler de forskellige lokalområder i Viborg Kommune, der har vundet prisen som ”Årets Lokalområde”, siden prisen blev indstiftet efter kommunalreformen i 2007.

Låstrup vandt prisen i 2014, og der er derfor også et afsnit om Låstrup i bogen. Flemming Sørensen var i efteråret 2015 på besøg og interviewede Rene Storgaard Madsen og Morten Nielsen fra Låstrup Lokalråd. Det var lokalrådet, der med Rene i spidsen, stod bag ansøgningen om at blive ”Årets Lokalområde” i 2014.

Flemming Sørensen har ud fra interviews med kontaktpersoner i de forskellige byer prøvet at kortlægge, hvad det betyder for et lokalområde, at vinde prisen og æren. I afsnittet om Låstrup videregiver Rene og Morten deres syn på, hvad udnævnelsen i 2014 har betydet for vores lokalsamfund.

Bogen er udgivet i papirform og udleveret til de forskellige foreninger og kan desuden læses på kommunens biblioteker.

Desuden kan en elektronisk udgave af bogen downloades på nettet på dette link.