Borup Idrætsforening bestyrelse

Ved generalforsamlingen i februar måned fik bestyrelsen i Borup Idrætsforening tilgang af 2 nye bestyrelsesmedlemmer. Line Bach Møller og Jørgen Nielsen trådte til som afløsere for Jesper Beltoft og Lars Thorsager, der begge er flyttet fra området. Torsdag den 10. marts konstituerede bestyrelsen sig og klubbens forskellige underudvalg blev tildelt en ansvarlig kontaktperson fra bestyrelsen. 

Fordeling af arbejdsopgaver ser ud som anført herunder:

Konstituering af bestyrelsen

Formand      

Lars Justesen

Næstformand

Poul Johannesen

Sekretær

Morten Nielsen

Kasserer

Kenni Elkjær

 

Fordeling af ansvarsområder/udvalgsposter

SUB88 udvalg

Karin Elkjær (vælges på generalforsamling)

Fodboldudvalg

Frederik Hvid

Dameudvalg

Line Bach Møller

Sponsorudvalg

Kenni Elkjær

Ungdomsfodbold fredag

Karin Elkjær

Byfestudvalg

Paw Brøns

Lotterispil/præmiewhist

Poul Johannesen

Materialeindkøb

Jørgen Nielsen

Vedligehold/kridtere

Jørgen Nielsen

Rengøring af klubhus

Poul Johannesen

PR/hjemmeside/facebook

Morten Nielsen

Kantine indkøb/regnskab

Karin Elkjær

Kantine frivillige hjælpere

Morten Nielsen

Kioskansvarlig VFF

Karin Elkjær

DGI stævne

Line Bach Møller/Morten Nielsen

Julestævne

Fodboldudvalget

Entré Serie 3

Poul Johannesen

Lokalrådet

Lars Justesen