9 millioner til områdefornyelse i Fjordklyngen

I denne uge er det blevet offentliggjort, at staten og Viborg Kommune til sammen har bevilget 9 millioner kroner til områdefornyelse i Fjordklyngens område. Det er ikke på forhånd fastlagt, hvad pengene skal bruges til, så derfor bliver der i første omgang lavet en borgerindddragelse, hvor borgerne i områdets byer kan komme med deres idéer til, hvordan pengene bedst kan hjælpe med at forny vores område. Pengene kan bruges i perioden fra 2017 til 2022.

Formålet med tilskud til områdefornyelse i Fjordklyngen er at underbygge områdets udvikling om at øge bosætning i Fjordklyngens område og i det hele taget at støtte arrangementer og projekter, der hjælper områdets erhvervsudvikling, turisme og meget mere.

Allerede ved Fjordklyngens Generalforsamling på Kulturcenter Værestedet onsdag den 26. april 2017, kl. 1900 kommer udvalgsformand Johannes Vesterby og informeret om projektet. Alle opfordres til at møde op og få informationerne direkte fra hestens mund.

Af hensyn til kaffe og brød er der tilmelding til denne aften senest mandag den 24. april på e-mail: inge.carlskov@gmail.com

Læs mere om nyheden på Viborg Folkeblad på dette link.