Affaldsindsamling i Låstrup 2017

16 veloplagte lokale borgere mødte frem til Låstrup Lokalråd og Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamling 2017. Indsamlingen udgik fra Kulturcenter Værestedet, hvor Leif og Anne Kirstine havde tilberedt rundstykker og kaffe til de morgenfriske.

Lokalområdets veje blev fordelt af Morten Nielsen, der stod for Lokalrådets indsamling. Alle børn som voksne fik tildelt et område. Nogle blev kørt ud på ruten i bil, mens andre fik tilrettelagt en rundstrækning, der kunne klares til fods.

2 timers rundtur til fods med affaldssække i hånden i fantastisk vejr, var en succes. Da indsamlerne samledes ved Kulturcenter Værestedet 2 timer senere, var der affald nok til at fylde en stor trailer med høje sider. Morten Nielsen kunne takke indsamlerne for vel udført arbejde, så lokalområdet nu fremstår rent og fin til foråret.

Tilbage var nu kun af sortere og aflevere affaldet på Bilkas parkeringsplads. Bilka havde i dagens anledning lovet at donere 1 kroner pr. kg. affald, der blev leveret, så der blev lidt sponsorkroner til Naturfredningsforeningen.

I alt blev samlet 300 kg. affald i Låstrups affaldsindsamling. Faktisk noget mindre, end der blev samlet for nogle år siden. Det skyldes formentlig, at gode trofaste borgere i dagligdagen tager sin tørn med at samle skidt og affald op langs vejkanterne nær Låstrup By. Det var i hvert fald sparsomt med affald på vejen tættest på Låstrup, mens der var en delt at komme efter ved Løgstørvej.

Se billeder fra indsamlingen på dette link.

Det var tid til at nyde en øl eller sodavand efter 2 timers indsamling, samt evaluering af dagens indsamling. 

Fine påskeliljer ved ind- og udkørsel til Låstrup. 

Ole og Albert havde samlet en hel bilfuld i skoven ved det nye MTB-spor. Det var vist ikke nyt affald det hele, men når natur bliver åbnet for færdsel, så kommer gamle dages synder frem i lyset. Dejligt at få ryddet op i tingene, og dejligt, at børnene deltager i arbejdet. 

Annoncesponsor for dette opslag: