Fjordklyngen undersøger muligheder for Landsbypedelordning

Mange steder i landet er der indført landsbypedel-ordninger. Det har flere steder givet et godt serviceløft til de lokalsamfund, der har indgået en sådan aftale. F.eks. i Haderslev kommune, hvor der tilbydes arbejde for seniorjobbere, der er over 55 år og som har været ledige i sammenhængende 2 år. Landsbypedellen er ansat i kommunen og må ikke udføre arbejde, der tidligere er blevet løst af en offentlig eller privat ansat person.

I Ringkøbing Skjern Kommune har de også indført en Landsbypedel-ordning. På deres hjemmeside gives følgende beskrivelse af ordningen:

  • Ordningen kan hjælpe lokalsamfundene og de lokale foreninger med at få løst opgaver, som enten ikke bliver løst i dag, eller som bliver løst af frivillige.
  • Opgaverne til landsbypedellen kan være alt fra vedligeholdelse af bygninger eller udendørs arealer, opførelse af mindre ting eller rydning af arealer med henblik på etablering af noget nyt.
  • Målet med ordningen er at give et løft til serviceniveauet i lokalsamfundene og at kræfterne hos lokale ildsjæle kan bruges på nye aktiviteter, arrangementer eller udviklingsopgaver til gavn for lokalsamfundet.
  • Der kan f.eks være tale om klipning af græs i sommerperioden, opsætning/nedtagning af juleudsmykning i vinterperioden, men også opgaver som opdatering af hjemmeside eller andet mere administrativt som landsbypedellen kan udføre, hvis I lokalt mener, det kunne være en hjælp for jeres lokalsamfund.

I Fjordklyngens område har vi også ledige, der står i den svære situation at være skubbet ud af arbejdsmarkedet for tidligt til, at de kan få efterløn. Fjordklyngen undersøger i øjeblikket, om der er grundlag for at indgå en Landsbypedel-ordning med Viborg Kommune, så eventuelt ledige seniorer, kan få deres virketrang udnyttet på fornuftig vis, og så lokalsamfundene kan få et serviceløft.

I forbindelse med Fjordklyngens undersøgelse har landsbyernes foreninger fået en forespørgsel fra Fjordklyngen, hvori de spørges, om de har kendskab til arbejdsopgaver, der ville kunne løses af en Landsbypedel. Projektet er i undersøgelsesfasen i øjeblikket, og ingen kan med sikkerhed sige, hvad en given aftale bringer af tilbud, aftaler og muligheder. Det er selvfølgelig frivilligt, om de forskellige foreninger og institutioner ønsker at gøre brug af en sådan ordning.

Mange foreninger har budt ind med arbejdsopgaver, som i dag enten ikke bliver løst, eller som løses af frivillige i de små landsbyer. Har du kendskab til opgaver, der med fordel kunne løses af en Landsbypedel, så giv besked til din lokale repræsentant i Fjordklyngen. I Låstrup er det Hans Kurt Tougård og Eva Nielsen.

Se eksempeler på en eksisterende ordning på dette link.

https://www.haderslev.dk/files/14898/Beskrivelseaflandsbypedelordningen.pdf

https://www.rksk.dk/om-kommunen/centerbyer--landsbyer-og-landdistrikter/landsbypedel

http://klokkerholmby.dk/er-du-vores-nye-landsbypedel-i-klokkerholm/