Fjordklyngens Generalforsamling

Aftenens program:

Kl. 19.00: Velkomst ved Inge Carlskov, formand for Fjordklyngen.

Kl. 19.15: Områdefornyelse i Fjordklyngen ved Johannes Vesterby, Formand for Teknisk udvalg, Viborg Kommune

Kl. 19.45: Pause (øl og sodavand kan købes.

Kl. 20.00: Generalforsamling i ”Fjordklyngen”

       Dagsorden:                  

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Fjordklyngerådets beretning
  4. Regnskabsforelæggelse og budget
  5. Indkomne forslag – sendes senest den 21. april til inge.carlskov@gmail.com
  6. Godkendelse af forslag til fokusområder, der skal arbejdes med i det kommende år
  7. Valg til klyngerådet, godkendelse af udpegede medlemmer.
  8. Valg af revisor
  9. Evt. – Hvorunder ordet er frit.

Alle over 18 år, der er bosiddende i områderne Nr. Rind, Låstrup, Skals, Skringstrup, Ulbjerg og Sundstrup, har stemmeret og kan stille op til Fjordklyngerådet.

Af hensyn til kaffe og brød er der tilmelding til denne aften senest mandag den 24. april på e-mail: inge.carlskov@gmail.com

Se del og udskriv hele opslaget på dette link.