Låstrup Lokalråd uddelte 35.000 kroner

Låstrup Lokalråd holdt tirsdag den 18. april 2017 møde i Borup Idrætsforenings klubhus. Ét af punkterne på dagsordenen var fordeling af de penge, som Låstrup fik tildelt for titlen som Årets Lokalområde i 2014.

Ved Borgermødet i Låstrup Forsamlingshus den 30. januar blev Lokalrådet opfordret til at give pengene i tilskud til indkøb af et byfesttelt.

Alle var enige om, at det er vigtigt for sammenholdet i Låstrup, at vi har et ordentligt Byfesttelt, så rammerne omkring vores byfest kan bibeholdes. Borup Idrætsforenings gamle telt kan ikke længere godkendes til at holde byfest i.

Morten oplyste, at det indledningsvis er foreslået, om de 6 byer i Fjordklyngen kunne købe et fælles telt til afholdelse af Muslingefestival, byfester og andre arrangementer i Fordklyngens byer. Det var der desværre ikke stemning for, så derfor har Borup Idrætsforening været nødt til at investere i et nyt telt. Der er netop bestilt et telt på 12 x 24 meter, som fremover bliver vores ny byfesttelt.

Teltet er nyt og kan sættes op i sektioner af 3 meter. Det er noget lettere at håndtere, end de 2 gamle telte, som i mange år har dannet rammen om vores byfester i Låstrup.

Et beløb på 35.000,- kroner blev foreslået, og der blev nikket ja hele vejen rundt om bordet, mens Poul Johannesen og Morten Nielsen forholdt sig neutrale. De sidder begge i Borup Idrætsforenings bestyrelse og var derfor inhabile.

Borup Idrætsforening får derfor et tilskud på 35.000,- kroner til indkøb af materiel til afholdelse af Byfest i Låstrup.

Låstrup Lokalråd glæder sig over, at rammerne for Byfesten i Låstrup dermed gerne skulle være sikret i mange år fremover.