Børne og Ungdomsfonden for Låstrup/Nr.Rind og Omegn

Børne-og Ungdomsfonden for Låstrup-Nr. Rind og Omegn.

 

Indkalder hermed til generalforsamling i Borup IF klublokale mandag den 4. september 2017 kl. 1900.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Gennemgang af fondens regnskab.
  3. Forslag i henhold § 19 at opløse fonden.

 

Venlig hilsen bestyrelsen.