Ny præst i Ulbjerg, Låstrup og Lynderup sogne

ULBJERG    -  LYNDERUP  -  LÅSTRUP   KIRKER

Fællesmenighedsrådet for Ulbjerg, Låstrup og Lynderup sogne har nu oplyst, at vores nye præst er fundet. Valget faldt på Hannah Kortnum Mogensen, der ordineres i Viborg Domkirke torsdag den 17. august, kl. 1700. 

Menighedsrådet inviterer alle med til ordinationen, og arrangere kørsel for dem, der måtte have brug for hjælp til transporten. Kontaktperson for kørsel er Børge Nørris på tlf. 86696191 senest mandag den 14. august. 

Søndag den 20. august, kl. 1030 indsættes Hannah Kortnum Mogensen ved en gudstjeneste i Ulbjerg Kirke. Efter gudstjenesten er der fælles frokost i Ulbjerg Forsamlingshus, hvor vores nye præst bydes velkommen af menigheden. Alle opfordres til at være med til at byde vores nye præst velkommen. 

Søndag den 27. august bydes vores nye præst velkommen ved gudstjenester i Låstrup og Lynderup Kirker. Der er gudstjeneste i Låstrup Kirke kl. 0900 og i Lynderup Kirke kl. 1900.

Sognepræst Herbert Wilson, der har passet embedet siden Ulrik Pilemand fik nyt embede på Sjælland i december måned 2016, holder sin sidste gudstjeneste i sognene søndag den 13. august kl. 1115 i Ulbjerg Kirke. Efter gudstjenesten er der recepteion, hvor sognebørnene siger tak for denne gang og tager afsked med Herbert. 

Tak til Herbert Wilson for håndsrækningen og velkommen til Hannah Kortnum Mogensen. Vi glæder os til at tage godt mod dig på de kommende søndage.