Husk Generalforesamling i Borup Idrætsforening

Generalforsamling i klubhuset på Låstrup Stadion
mandag den 6. februar 2017 kl. 18.30

Vi starter med flot ta’ selv bord fra kl. 18.00, derefter ordinær generalforsamling.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2.Formandens beretning
3. Regnskabet
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af ungdomsformand og suppleant
7. Valg af bestyrelse og 2 revisorer
8. Evt.

Under punkt 4 er der kommet 2 forslag til behandling. Det ene er ændring af klubbens vedtægter, idet klubbens tegningsregler ønsks ændret, og så har medlemmer foreslået, at Borup Idrætsforening økonomisk støtter op om Fastelavnsarrangementet på Kulturcenter Værestedet. 

Vigtig! Kom og deltag. Det giver dig indflydelse på klubbens
fremtid.

Med venlig hilsen, Bestyrelsen

Se hele opslag på dette link. 

Annoncesponsor for dette opslag er: