Resume fra Generalforsamlingen i Borup IF

Mandag den 6. februar afholdt Borup Idrætsforening Ordinær Generalforsamling i klubhuset i Låstrup. Inden generalforsamlingen bød Karin på ris med mørbradgryde, hvortil der var salat og flutes.

Efter den prægtige middag, bød formand Lars Justesen velkommen til de 18, der havde valgt at møde op til generalforsamlingen for at høre beretning og aflæggelse af regnskab.

Lars Justesen oplyste, at denne hans fjerde formandsberetning blev hans sidste. Han har valgt at trække sig tilbage efter 10 år i bestyrelsen for Borup IF. Han oplyste i samme åndedrag, at han bestemt ikke trækker sig tilbage fra klubben, som han fortsat støtter op omkring.

Formanden kunne berette om endnu et succesfuldt år for klubben. På det sportslige plan har Borup haft 3 herreseniorhold, hvor førsteholdet i efteråret rykkede op i serie 3, mens serie 5 og serie 6 holden begge endte på puljernes andenpladser. Kvinderne holdt sig gennem hele sæsonen i Kvindeserien, som er kvindernes tredje bedste række.

Socialt har 2016 overgået alle forventninger. Der har været et væld af aktiviteter og arrangementer. Byfesten i den første uge af skolernes sommerferie bød på mange arrangementer, der alle var godt besøgt. Lars fremhævede Engtramperløb, racercykeløb, foredrag med en rigtig mand i form af Lindy Aldahl, indvielse af Fjordklyngens MTB-spor, rekord i antallet af biler til bilorienteringsløbet, gode fodboldkampe og en fantastisk fest i byfestteltet lørdag aften. Lidt vemodigt blev dette fantastiske år også det sidste i det gamle byfesttelt, idet teltet ikke længere opfylder kravene til bæreevne mv. Derfor skal Borup Idrætsforening ud og investere i et nyt telt, inden Byfesten i 2017 løber af stablen i uge 26 med temaet Olympiade.

Efter byfesten fortsatte de frivillige med at arrangere DBU fodboldskole for 117 børn og unge fodboldspillere. Det var første gang i Borups historie, da klubben først nu har fået fodboldbaner nok til at arrangere et så stort arrangement. Fodboldskolen blev endnu en god succes til efterlevelse med god ros fra deltagere og frivillige. De nævnte arrangementer var blot et udpluk af rigtig mange muligheder for gode oplevelser i forbindelse med Borup Idrætsforening i det forløbne år.

Kasserer Kenni Elkjær aflagde regnskab. Han oplyste, at regnskabet afspejler det gode år, som formand Lars Justesen lige havde fortalt om. Økonomisk nåede klubben også rekordoverskud. Rigtig mange frivillige har gjort en fantastisk indsats for at støtte op om Borup Idrætsforening, og det er helt nødvendigt, hvis en lille klub som Borup skal have mulighed for at stille ordentlige faciliteter til rådighed for medlemmer og gæster.

Netop faciliteterne er under forandring i øjeblikket. 2 af omklædningsrummene friskes op, og det endte med at blive den helt store tur med udgravning af gulv, sænkning af gulvet, isolering, etablering af gulvvarme, nye vinduer, døre, fliser og inventar. Ud over det har klubben lige skiftet gasfyret ud, da det gamle stod af i utide.

Karin Elkjær kunne berette om et godt år i ungdomsafdelingen, hvor flere hold i årets løb er slået sammen med klassekammeraterne fra Skals. Flere af ungdomsholdene har klaret sig godt i årets løb. Senest vandt U19 drengene sølv til Jyske Mesterskaber i Hadsund. Det var 5 år i træk, at det hold spillede sig frem til finalen, så de har efterhånden god erfaring på det område.

Efter beretningerne var der valg til bestyrelsen. Lars Justesen, Morten Nielsen, Poul Johannessen, Paw Brøns og Kenni Elkjær var på valg. Kun Lars Justesen ønskede ikke genvalg. Efter skriftlige opstilling til bestyrelsen, blev Joachim Hvid nyvalgt til bestyrelsen, mens Rikke Elkjær, Majbritt Skovgaard Møller og Henriette Lyngsøe Mikkelsen blev suppleanter.

Lars Møller Eriksen var på valg som suppleant til SUB-udvalget. Han blev valgt uden modkandidater. Revisorerne Kim Jensen og Niels Peter Bak blev genvalgt som revisorer, mens Per Sørensen blev suppleant til revisorposten.

Lars Justesen oplyste, at der var modtaget 2 forslag til vedtagelse under generalforsamlingen. Første forslag var en ny tegningsregel, der skyldes, at bl.a. pengeinstitutter kræver hele bestyrelsens underskrifter ved alle ændringer, da klubben indtil nu ikke har haft regler om tegning i vedtægterne. Det blev besluttet, at klubben i fremtiden tegnes af formanden, kassereren og yderligere 3 bestyrelsesmedlemmer.

Det andet forslag til generalforsamlingen var blåstempling af, at bestyrelsen kan vælge at give tilskud til den årlige fastelavnsfest på Kulturcenter Værestedet. Der var bred enighed om, at også dette forslag kunne godkendes.

Ovenstående er resume af referat fra generalforsamlingen. Der er selvfølgelig mange flere informationer og tal på generalforsamingen. Interesserede og nysgerrige opfordres til at møde op til kommende generalforsamlinger, startende fra om ca. ét år. 

Annoncesponsor for dette opslag er: