Vindmølleprojekt i Låstrup standset

Carsten Kuhr Jensen viser her til TV-MidtVest, hvor møllerne skulle have stået. 

Vindmølleprojekt i Låstrup standset.

Ved byrådsmødet den 25. januar 2017 skulle det samlede byråd i Viborg Kommune tage stilling til, om godkendelsesproceduren for vindmølleparken ved Låstrup skulle fortsætte.

Inden aftenens byrådsmøde, havde Klima- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget behandlet forslaget. Indstillingen herfra til Byrådet var, at godkendelsesproceduren skulle fortsætte med udarbejdelse af VVM-undersøgelse, hvor mølleparkens indvirkning på miljø og omgivelser skulle undersøges nærmere.

Vindmølleparkens nærmeste naboer bl.a. på Vievej havde fra starten været imod etablering af en vindmøllepark med store møller tæt på deres bopæle og virksomheder. Der var derfor lavet underskriftindsamling mod vindmøllerne, og der blev bl.a. stillet spørgsmål ved, om vindmøllerne og lavfrekvent støj kunne skade helbred hos mennesker og dyr. I alt blev der modtaget 45 høringssvar i perioden for den offentlige høring.

Til stor overraskelse for vindmølleprojektets ejer, Risgården I/S, besluttede byrådet imod indstillingen fra udvalgene at standse projektet i sin nuværende form. Til glæde for nogen og til ærgrelse for andre. Med byrådets beslutning var vindmølleprojektet til en værdi af over 100 millioner slut, inden det egentlig var begyndt.

Se byrådets grundlag for at standse projektet på dette link under punkt 17. Herunder indkomne høringssvar og underskriftindsamling.

Det har været store økonomiske interesser og store følelser, der har været på spil. Derfor kan der let opstå splid mellem parterne. Lokalrådet håber, at parterne på begge sider er i stand til at acceptere, at der er forskellige interesser i spil, og accepterer at man gør alt for at overbevise myndighederne om, at man får sin ret. Vi håber, at eventuelle skår hurtigt klinkes, så det gode sammenhold, som Låstrup er kendt for hurtigt genetableres.

Se også TV-MidtVests besøg hos en skuffet Carsten Kuhr Jensen på dette link. 

Se også indslag i TV-MidtVests korte indslag om naboernes aflevering af underskriftindsamling fra 380 personer på dette link. 

Se også Ugeavisens dækning af byrådsmødet i avisen den 1. februar 2017.