Børge Nielsen udnævnt til Æresmedlem af Borup IF

I forbindelse med Borup Idrætsforenings medhjælperfest 2017, blev Børge Nielsen udnævnt som æresmedlem af foreningen.

Formand Lars Justesen fremhævede Børge Nielsens store arbejde for klubben gennem en hel menneskealder. Børger har selv været aktiv fodboldspiller i klubben. Det er dog nogle år siden, at han selv var på banen for at spille bold, men interessen for fodbold er bestemt bevaret gennem årene.

Børge er 72 år gammel, barnefødt i Låstrup, hvor hans forældre havde et større landbrug, og det var netop på forældrenes mark midt i Låstrup, at fodboldbanen i en årrække var placeret.

Børge er en rigtig Borupmand og er én af de personer, der bruger en stor del af sin tid på at arbejde for, at klubben kan have gode faciliteter at tilbyde sine medlemmer og gæster. Han sidder i sponsorudvalget, laver kamprogrammer til alle førsteholdets hjemmekampe, laver PR arbejde for byfest-, lotterispiludvalg, hjemmeside, præmiewhist og resten af klubbens underudvalg. Han bestyrer klubbens opslagstavle, laver billeder, opsætter opslag til hjemmesiden og udsender næsten ugentligt et nyhedsbrev med referater fra aktiviteter og information om kommende aktiviteter i Nr.Rind, Lynderup, Låstrup og i det hele taget i idrætsforeningens område. Listen over det, som Børge hver uge gør for klubben er ikke udtømmende, for han har en finger med i rigtig mange aktiviteter. Se link til Børges nyhedsbreve på dette link.

Børge er som regel til stede på Låstrup Stadion, når klubbens hold spiller hjemmekampe, og efter at han blev pensioneret også til udekampene. Efter kampen er der altid en bemærkning at hente, hvis spillere eller trænere ønsker hans besyv med.

Formanden overrakte Børge et diplom, og der var stående applaus fra de 70 frivillige, der deltog i årets medhjælperfest. Ingen var i tvivl om, at Børge har fortjent den ærefulde titel, som i øvrigt er et nyt tiltag fra bestyrelsens side. Det er ikke planen, at der skal udnævnes æresmedlemmer hvert år. Det er forbeholdt særlige personer, som f.eks. Børge Nielsen. Se kriterier for udnævnelse af æresmedlemmer på dette link.

Børge takkede for udnævnelsen og sagde: Det her kom som en overraskelse af de gode. Jeg ved ikke om bestyrelsen har været ved at kigge i de gamle bøger, men i år er det 50 år siden jeg blev indvalgt i bestyrelsen første gang på et tidspunkt, hvor jeg spillede bold i Borup, men var bosat ved Hobro. Da jeg et par år senere bosatte mig med familie i Låstrup var fodbold og Borup IF en væsentlig del af beslutningen. Borup IF er stadig mit hjertebarn og jeg glæder mig over den udvikling der er sket i klubben gennem de mange år og glæder mig over, at der stadig findes mange som vil Låstrup og Borup IF, så det også fremover vil være attraktivt at bosætte sig i Låstrup.

Den samlede bestyrelsen ønsker Børge Nielsen tillykke med den velfortjente titel.

Formand Lars Justesen overrækker diplom til æresmedlem Børge Nielsen.

 

En stolt og tydeligt rørt Børge Nielsen takkede for titlen som æresmedlem over for de 70 andre frivillige, der deltog i Medhjælperfesten 2017. 

Børge Nielsen sammen med hustruen Edith Nielsen.

Se særskilt opslag om medhjælperfesten på dette link. 

Annoncesponsor er: