Fjordklyngens Cykelhold

Fjordklyngen tager nu initiativ til, at interesserede kan deltage i fælles cykling én gang om ugen. Foreløbig har Fjordklyngen aftalt med Kulturcenter Værestedet i Låstrup, at faciliteterne på Kulturcenteret anvendes i forbindelse med cykelinitiativet.

Første gang bliver torsdag den 16. marts kl. 1730, hvor de interesserede mødes ved Kulturcenteret, Låstrupvej 38, Låstrup, 8832 Skals. I starten er der ikke lyst så længe, så initiativtagerne tænker, at der cykles ca. én time, og at distancerne så gradvist øges i takt med, at der er lyst længere om aftenen.

MTB-hold.

Hen over vinteren har Fjordklyngen stået for afvikling af Mountainbikekurser fra Kulturcenter Værestedet. Derfor er tanken også, at interesserede Mountainbikeryttere kan finde fælles ture på disse torsdage. Afstand, hastighed og rutevalg aftales fra gang til gang, alt efter interesse.

Der dannes som udgangspunkt 3 landevejs-hold i forskellige hastigheder.

Hold 1:

Hold 1 er for de erfarne ryttere, der forventer at kunne holde en gennemsnitshastighed på minimum 30 km/t. Flere af deltagerne på dette hold har tilkendegivet, at de forventer, at der trænes op til deltagelse i hærvejscykelløbet fra Flensborg til Viborg i slutningen af juni måned. Det må derfor forventes, at distancen og sværhedsgraden hastigt øges, når der bliver lidt mere lyst. Dette hold cykler ca. 3 gange om ugen, hvoraf der cykles fra Kulturcenter Værestedet om torsdagen.

Hold 2:

Hold 2 er også ambitiøse ryttere, og her forventes en gennemsnitshastighed på min. 25-26 km/t. Der er ikke på forhånd sat mål om deltagelse i cykelløb, men initiativtagerne opfordrer til, at holdet deltager i de lokalt arrangerede cykelløb ved byfester i Fjordklyngens område, og yderligere cykelløb kan aftales hen ad vejen.

Hold 3:

Hold 3 er for begyndere og andre, der ikke har mod på hastighed og distance på hold 1 og hold 2. Hastigheden forventes at blive omkring 20-22 km/t.

De 3 hold forventes at kunne følges ad på hele ruten, hvor der evt. kan lægges spurter ind ved bakker og byskilte efter holdkaptajnens befalinger, men idéen er, at holdene skal fungere som cykelhold, hvor man får de fordele, der er ved at følges med andre cykelryttere.

Alle er velkomne til at deltage i cykelarrangementerne. Der kræves ikke medlemskab af nogen cykelklub eller forening. Tilmelding er ikke nødvendig. Mød blot op til første cykeltur.

OBS: Husk det er lettest at komme med fra starten, da distancen ikke er så lang de første gange. Lidt henne på sæsonen kan det være en større udfordring at komme med, hvis ikke man er vant til at cykle.

Frivillige fra Fjordklyngens arbejdshold er i øjeblikket i færd med at indrette en indkøbt skibscontainer til fælles mødested for cyklisterne. Containeren er placeret i gården uden for Kulturcenteret og indrettes, så cyklisterne har et sted at mødes efter cykelturene, uden nødvendigvis at skulle klæde om til rent tøj efter cykelturene. Der lægges nemlig også vægt på, at der skal være plads til det sociale i at mødes efter cykelturene. Det forventes, at ruterne planlægges, så holdene kommer tilbage samtidig. Sådan cirka. 

Se, udskriv og del invitationen på dette link.