Generalforsamling Kulturcenter Værestedet

Generalforsamling Kulturcenter Værestedet

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Aflæggelse af regnskab.
4. Fremlæggelse af Budget
5. Indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 2 suppleanter. På valg er: Verner Christiansen, Jane Kjærsgaard, Elisebeth Jørgensen og Peter Lund. Suppleanter er Gertrud Nielsen og Salah Janel.
7. Valg af Revisionsfirma.
8. Eventuelt. Herunder vil der blive orienteret om Fjordklyngen.
9. Eventuelle forslag på mail kruse.lykkebo@gmail.com senest den 7. marts

Mvh. bestyrelsen, Ole Kruse, formand