Børne- og Ungdomsfonden - Ekstraordinær generalforsammling

Indkalder hermed til ekstra ordinær generalforsamling i Borup IF klublokale mandag den 25. september 2017 kl. 1900.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Fremlæggelse af forslaget.
  3. Eventuelt 

Der har været afholdt generalforsamling i Børne- og Ungdomsfonden for Låstrup-Nr. Rind og Omegn i Borups klublokale den 4. september 2017. Bestyrelsen havde stillet forslag om at opløse fonden. Ændring af nuværende fundats skal ifl. § 15 ske med 2/3 flertal af de stemmeberettigede. Da det ikke er tilfælde indkaldes hermed til en ekstra ordinær generalforsamling, hvor der kræves 2/3 af de fremmødte for at blive godkendt. Såfremt det bliver besluttet at opløse fonden tilbagebetales indskuddene og restkapitalen udloddes i henhold til formålet.

Venlig hilsen bestyrelsen.