Fjordklyngen Generalforsamling

Der var god opbakning til Fjordklyngens arbejde, da Fjordklyngen tirsdag den 24. april havde kaldt borgerne til fællesspisning og generalforsamling på Kulturcenter Værestedet i Låstrup. 75 forventningsfulde gæster mødte frem for at høre få en god middag og for at høre om Fjordklyngens arbejde i det forløbne år.

Aftenen indledtes med fællesspisning, hvor kartoffelmos og simremad med oksekød og øl blev indtaget sammen med præsentation af Fjordklyngens nye øl produceret af Ugelris Gårdbryggeri. Peter Knudsen fra gårdbryggeriet fortalte om processen og samarbejdet mellem Fjordklyngens bestyrelse og bryggeriet, der havde ført til det færdige resultat, der kunne offentliggøres tirsdag aften. Resultatet blev en let drikkelig øl brygget med humle på Ale-gær. Det er en øl i pilsnerklassen. Der blev skålet og nikket anerkendende til resultatet.

 

Lokale frivillige lavede mad, mens Peter Knudsen fra Ugelris Gårdbryggeri tappede øl til de mange gæster. 

Efter fællesspisningen præsenterede Thorkild Vestergaard fra Viborg Kommune et projekt om delebiler i Viborgs Nordlige opland. Projektet er kommet på benene efter samarbejde mellem 9 lokale frivillige borger i Fjordklyngen, Byensbil.dk og Viborg Kommune. Allerede fra lørdag den 28. april, kan borgerne begynde at booke de 4 fællesbiler og den fælles bus, der stilles til rådighed for medlemmerne i Fjordklyngens område.

  

Thorkild Vestergaard, Viborg Kommune og Jette Meyer fra Byensbil.dk fortalte om delebilordning i Fjordklyngen.

Inge Carlskov, der er formand for Fjordklyngen tog derefter hul på årets generalforsamling. Hun kunne berette om et særdeles travlt år, hvor projekt ”Fjordparken” blev afsluttet. Projekt ”Områdefornyelse” blev sat i søen, og endelig var der arbejdet på projekt ”infrastruktur”, som har mundet ud i samarbejdet om delebiler.

Under projekt Fjordparken er blandt andet færdiggørelse af Fjordklyngens MTB-Spor, der efterhånden er velbesøgt af både mountainbikere og vandrere. Kærby Bakke Shelterplads blev indviet den 5. juni med prompt og pragt, festtelt og mountainbike stafetløb. Et rigtigt tilløbsstykke, alt med masser af frivillige hjælpere. Endelig blev stisystemet på Borup Hede indviet i august. En dag, hvor vejrguderne havde bestemt, at Danmark skulle vandes. Alligevel blev det til et velbesøgt arrangement med mulighed for at slukke tørsten i et opstillet telt efter vandreturen rundt på de 1,5 eller 4 kilometer lange ruter.

Endelig har projekt ”Områdefornyelse” været det altoverskyggende projekt, hvor der er brugt masser af timer på borgermøder, møder i følgegruppen og møder med samarbejdspartnere. 9 millioner var søgt hjem til projektet, og det var et stort arbejde at komme til enighed om, hvordan pengene bedst kunne bruges til at give hele området et løft. Viborg Kommunes konnsulent Therese Agerkilde, arkitektfirmaet LABLAND og følgegruppen bestående af Fjordklyngens bestyrelse og Henrik Jessen fra Nr.Rind præsenterede i januar måned resultatet af det foreløbige arbejde med områdefornyelse. Inge Carlskov oplyste, at hun var meget glad over den modtagelse, som projektet havde fået, og hun glædede sig til de kommende års arbejde med at føre projektet ud i livet. Et projekt, der strækker sig over de næste 5 år.

Inge Carlskov nævnte kort fra projekt områdefornyelse, at det lå i betingelserne, at en tredjedel af pengene kunne bruges i byerne, mens to tredjedele skulle anvendes til at sammenbinde og områdeforny Fjordklyngeområdet til hele befolkningens bedste. Følgegruppen havde besluttet, at de enkelte byer alle skulle have et projekt, der kunne bruges på et mødested i den enkelte by. Dertil kom det gennemgående projekt med navnet Vandvejene med 5 nedslagspunkter. Hvor der etableres bedre muligheder til at komme til vores fælles vand ved henholdsvis Ulbjerg Camping, Sundstrup Havn, Lynderup Sommerhusområde, Ved Kærby mellem Nr.Rind og Låstrup og på Nederhede ved Skals. Alle med stier og broer, der gerne skulle gøre det muligt at komme til og fra vandet.

Ud over disse var der afsat penge til forbedring af Den Gamle Kirkesti mellem Skringstrup og Låstrup, og penge til kickstart af et facelift til Kulturcenter Værestedet i Låstrup.

Endelig har Fjordklyngen arbejdet på den årlige Muslingefestival i Sundstrup, der i 2017 slog alle rekorder med 600 besøgende om eftermiddagen og 140 spisende gæster til aftenens fest i teltet. Muslingefestivalen er ved at have slået sig fast, og Fjordklyngen håber, at rigtig mange lokale borgere og gæster vil støtte op om den kommende Muslingefestival 2018, der løber af stablen den 26. maj i Sundstrup.

Fjordklyngen har i 2017 også gennemført et samarbejde med Midtjysk Detektorforening, der holdet en hel weekends arrangement på Kulturcenter Værestedet. Fjordklyngens frivillige hjælpere stod for kontakt til de lokale lodsejere, madlavning på Værestedet og udbringning af madpakker til de over 100 detektorfolk, der mødte op med deres metaldetektorer for at finde historisk værdifulde skatte og gammelt jern på Fjordklyngens marker.

Inge Carlskov takkede for den fantastiske opbakning, der har været til Fjordklyngens arrangementer og initiativer. Hun takkede lodsejere, der har indgået samarbejde om brug af deres jord, frivillige hjælpere til arrangementerne, Viborg Kommune for et forbilledligt samrbejde og endelig Fjordklyngens bestyrelse for et godt samarbejde. Endelig takkede hun Den Jyske Sparekasse, der økonomisk har støttet initiativer fra Fjordklyngen i det forløbne år.

Kassere Gitte Balle fremlagde et regnskab, der oven på et begivenhedsrigt år, lød på et overskud på hele 21.526 kroner, hvilket var et yderst tilfredsstillende resultat.

Inge Calskov oplyste, at Fjordklyngens Bestyrelse har besluttet, at der i det kommende år skal sættes fortsat fokus på processen omkring områdefornyelse, udbygning af de eksisterende naturprojekter med nye stier, åbne naturområder og måske en bevægelsespark. Muslingefestivalen fortsætter, og der arrangeres et nyt detektortræf i efteråret 2017. Endelig ønsker Fjordklyngen at inddrage de unge mere i arbejdet på vores fælles fremtid. Måske med nedsættelse af et ungeråd. Bliver der kræfter til det, kan der sættes fokus på seniorbofællesskaber.

Der var nyvalg til bestyrelsen i Fjordklyngen. Bestyrelsen består nu af Tina Dahl og Nicolaj Terp fra Skals, Eva Nielsen og Hans Kurt Tougård fra Låstrup, Eva Kieldsen og Henrik Lauritzen fra Nr.Rind, Jesper Knudsen og Joe Windguard fra Ulbjerg, Niels Sørensen og Bodil Risdahl fra Sundstrup og Gitte Balle og Inge Carlskov fra Skringstrup.

Efter generalforsamlingen var der applaus til Fjordklyngens arbejde fra de fremmødte gæster. Desuden blev der holdt en takketale til Inge Carlskov for det kæmpe arbejde, som hun har lagt i at få Fjordklyngesamarbejdet til at køre. Hun er en ildsjæl som få og må ifølge bestyrelsen arbejde fuld tid på projektet med alt det hun får fra hænderne.

Se også omtale af projekt Delebiler på dette link. 

Den nye bestyrelse samlet. Fra venstre: Inge Carlskov, Bodil Risager, Niels Jørgensen, Eva Kieldsen, Hans Kurt Tougård, Tina Dahl, Eva Nielsen, Jesper Knudsen, Gitte Balle og Joe Windguard. Fraværende var: Nicolaj Terp og Henrik Lauritzen.