Husk generalforesamling i Borup Idrætsforening i aften

Generalforsamling i klubhuset på Låstrup Stadion
mandag den 5. februar 2018 kl. 18.30

Vi starter med flot ta’ selv bord fra kl. 18.00, derefter ordinær generalforsamling.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2.Formandens beretning
3. Regnskabet
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af ungdomsformand og suppleant
7. Valg af bestyrelse og 2 revisorer
8. Evt.

Forslag der ønskes behandlet skal være formand Poul Johannsen i hænde senest
4 dage før generalforsamling.

Vigtig! Kom og deltag. Det giver dig indflydelse på klubbens
fremtid.

Se Engtrampertidende 1993 på dette link. Sjovt at se, hvad klubben dengang informerede sine medlemmer om. Her er også formand Per Høghs eretning til generalforsamlingen gengivet.

Med venlig hilsen, Bestyrelsen

Se hele opslag på dette link. 

Annoncesponsor er: