Resume generalforsamling Borup Idrætsforening

 Gode stabile medlemmer og hele 2 æresmedlemmer deltog i generalforsamlingen. 

Mandag den 5. februar afholdt Borup Idrætsforening Ordinær Generalforsamling i klubhuset i Låstrup. Inden generalforsamlingen bød Karin på mexicanske pandekager og Tarco med tilbehør.

Efter den fine middag, bød formand Poul Johannessen velkommen til de 17 medlemmer, der havde valgt at møde op til generalforsamlingen for at høre beretning og aflæggelse af regnskab.

Poul aflagde en fyldestgørende beretning, hvoraf hovedpunkterne er refereret herunder:

Borup Idrætsforening afsluttede i vinteren 2017 renovering af omklædning 1 og 2. De blev sidst renoveret i 1975, så det var tiltrængt med en gennemgribende overhaling. Frivillige hjælpere og gode sponsorer arbejdede sammen om at føre de 2 omklædningsrum up to date. Samtidig blev klubhusets varmeanlæg, isolering, vandforsyning til de 2 omklædningsrum fornyet. Gulvet blev sænket, så der er ordentlig loftshøjde og der blev installeret et nyt effektivt gasfyr. I alt beløber renoveringen sig til 230.000 kroner inkl. værdi af det frivillige arbejde. Den Jyske Sparekasse bidrog med 20.000 kroner og Nordea bidrog med 10.000 kroner til renoveringen. Dertil kommer Viborg Kommunes bidrag til energioptimeringen og renovering. Poul takkede sponsorerne for deres økonomiske bidrag, hjælpere og sponsorer for den fysiske indsats ved renoveringen. Det var en kort og hurtig indsats, der viser, at når medlemmerne og sponsorerne står sammen, så kan man hurtigt få noget arbejde fra hånden.

På det sportslige plan spillede førsteholdet i serie 3 i hele sæsonen, og de konsoliderede sig i efteråret, så de lå fint i kredsen og sikrede sig en tidlig forbliven uden at have chance for at rykke op. Niveauet er passende til det spillermateriale, der i øjeblikket er til rådighed. Der var en bred trup af dygtige unge fodboldspillere og derfor lykkedes det også for serie 5 at sikre sig oprykning til serie 4 i efterårets sidste kamp. Dertil kommer et serie 6 hold, der fik oparbejdet en god trup af stabile spillere med lyst til fodbold og det sociale samvær. Fodboldspillerne har gennem det forløbne år afholdt flere gode spillerfester og det sociale liv i klubben er helt i top.

SUB09 damerne rykkede i foråret ned fra kvindeserien til jyllandsserien. Holdet er fortsat Viborg Kommunes højst rangerende kvindehold, så det kan vi i Skals, Ulbjerg og Borup være meget stolte af. Holdet spillede i efteråret i jyllandsserien og forblev i den række til den kommende forårssæson. Mange nye unge spillere blev i efteråret spillet ind på holdet, så der er noget at bygge videre på her til foråret.

Ud over spillernes fester i klubhuset, så har det ikke skortet på socialt liv omkring Borup Idrætsforening. Der er præmiewhist hver onsdag, lotterispil hver fredag, klubbens ældre spillere over 50 år mødes 2 gange om året til socialt samvær under navnet ”Fjerde Halvleg”. U70 spillerne spiller deres turnering og hygger sig med en øl og pølse efter kampen. I vinterferien var der LAN party i klubhuset. Det blev så stor en succes, at der blev oprettet venteliste for at komme med. Derfor er arrangementet i år delt over 2 dage, og der er allerede venteliste til den yngste deltagergruppe igen. Borup Idrætsforening holdt traditionen med julestævne 2. juledag i hævd. Det var både hyggeligt og deltagerne fik en aktiv dag midt i julen.

I børnerækkerne har vores helt unge spillere i ”Børn i Fokus” trænet hver fredag. U6 og U7 spillerne trænede samme dag sammen med de yngste spillere fra Skals FF. Vi holder fast i vores gode hyggelige fredag, hvor forældre og børn mødes i Borup for at spille bold og hygge sig bagefter. Fra U8 og opefter spiller børn og unge sammen med Skals FF og Ulbjerg IF i SUB88. Det kan mærkes, at der er små årgange på vej, og derfor lægges holdene nu sammen med 2 årgange ad gangen.

Det helt store sociale arrangement i Låstrup er Byfesten i uge 26. I 2017 var temaet Olympiade og i 2018 er det Hollywood. Olympiaden blev igen i år en rigtig god succes med byfest alle ugens aftener. Velbesøgte arrangementer, sluttet af med en velbesøgt voksenfest i byfestteltet lørdag aften. Byfestens resultat viser et overskud på 38.000 kroner, hvilket er rigtig fint, så der er penge til at holde vores gode faciliteter på Borup Stadion ved lige.

Borup Idrætsforening havde til årets byfest investeret i et nyt og større byfesttelt med tilhørende plasticgulv. Det gav lidt ekstra arbejde med opstilling af teltet, men der blev taget godt imod det nye telt, hvor der blev holdt gode arrangementer ugen igennem. I forbindelse med køb af de nye telt, fik Borup IF ekstraordinære sponsorater fra Risgården på 15.000 kroner, 35.000 kroner fra Låstrup Lokalråd og yderligere 8.000 kroner i betaling for de gamle byfesttelte. Poul takkede sponsorer og øvrige bidragydere for støtten.

Byfesten gav et godt overskud, men lotterispil, præmiewhist, målaktiesalg, arbejde i Borup-kiosken på Viborg Stadion var alle aktiviteter, hvor rigtig mange frivillige har givet en hånd med, så der er kommet kroner i kassen hos Borup IF, og det kan mærkes i en lille klub som Borup.

Klubbens frivillige hjælpere blev netop fejret den første lørdag i klubhuset. 55 af de frivillige mødte op og havde en hyggelig dag, hvor det var bestyrelsens tur til at varte hjælperne op.

Efter formandens beretning kunne kasserer Kenni Elkjær aflægge regnskab. Han oplyste, at han synes, at han kan være en rigtig stolt kasserer, når Borup Idrætsforening trods indkøb af nyt partytelt, nyt gulv og renovering af klubhuset, kan komme ud af regnskabet med et overskud på 11.000 kroner. Det vidner om en klub med en sund økonomi og gode hjælpere, der er villige til at give en hånd med for klubben.

Med til historien hører, at det går rigtig godt på sponsorsiden. Rigtig mange sponsorer vil gerne give et bidrag i klubben og medvirke til den gode historie. Der er kommet gode ekstraordinære bidrag til køb af telt, gulv og renoveringer, og så er Børne og Ungdomsfonden blevet nedlagt. Det har givet et engangsbeløb på 87.000 kroner til klubben, som i den kommende tid skal bruges på udbedring af legeplads og multibane.

Netop legeplads og multibane bliver fokuspunkter for bestyrelsens arbejde i det kommende år oplyste formand Poul Johannessen, inden generalforsamlingen skred til valg af bestyrelse mv.

Frederik Hvid valgte at trække sig fra bestyrelsen i forbindelse med valget. Karin Elkjær, Jørgen Nielsen og Majbritt Skovgaard Møller genopstillede velvilligt. Dertil blev Maria Svenningsen nyvalgt, så bestyrelsen nu kan konstituere sig i den kommende tid. Ud over de nævnte består bestyrelsen af Poul Johannessen, Morten Nielsen, Paw Brøns, Joachim Hvid og Kenni Elkjær.

Anders Tougaard, Lars Justesen og Henriette Mikkelsen blev valgt som suppleanter til bestyrelsen.

Kim Jensen og Peter Bak-Nielsen blev genvalgt som revisorer. Flemming Lund blev valgt som suppleant for revisorerne.

Karin Elkjær blev sammen med Gitte Elkjær Jensen valgt til Ungdomsudvalget, der sammen med repræsentanter fra Skals FF og Ulbjerg IF samordner forholdene for SUB88.

Efter valget var der en god debat over kaffen. Mange havde gode råd til bestyrelsen, og det er klart, at Borup Idrætsforenings ve og vel betyder meget for medlemmerne. Der er god engagement omkring klubben og mange hjælpes med at gøre Borup Idrætsforening til en god klub for fodboldspillere og for lokalbefolkningen i Låstrup.

Ovenstående er resume af referat fra generalforsamlingen. Der er selvfølgelig mange flere informationer og tal på generalforsamlingen. Interesserede og nysgerrige opfordres til at møde op til kommende generalforsamlinger, startende fra om ca. ét år.

Karin Elkjær og Paw Brøns stod klar med mexicanske pandekager og Taco Skaller

 

Annoncesponsor for dette opslag er: