Borgermøde i Låstrup 2018

Indkaldelse til generalforsamling i forsamlingshuset
mandag den 29. januar 2017 kl. 18.30

Aftenen starter med fællesspisning, som tilberedes af bestyrelsen.

Menu: Forlore hare med tilbehør + Kaffe

Dagsorden forsamlingshusets generalforsamling:

  1. Formandens beretning
  2. Regnskab
  3. Valg til bestyrelsen
  4. Følgende er på valg: Anne Grethe Frederiksen, Jonna Jensen og Lone Mogensen
  1. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  2. Valg af revisorer: Morten Nielsen og Jan Rigtrup
  1. Fastsættelse af kontingent
  2. Eventuelt
  3. Borgermøde

 

Borgermøde i Låstrup: 

Efter generalforsamlingen bliver der afholdt borgermøde, hvor Lokalrådet og Låstrup`s forskellige foreninger vil komme med indlæg og information om hvad der sker i Låstrup.

Pris for hele arrangementet er 50 kr. – Drikkevarer kan købes

Af hensyn til fællesspisning skal tilmelding ske senest søndag den 23. januar.

Tilmelding til: Ole Pedersen på 22 15 68 62

Mail: servicechef@vip.cybercity.dk

Alle borgere i Låstrup og omegn er meget velkomne, også de der ikke er medlem af forsamlingshuset.

Evt. forslag til behandling skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen

Se og del opslaget på dette link. 

Annoncesponsor er: