Fest for de frivillige i Borup Idrætsforening

Formand Poul Johannessen bød velkommen til dagens fest.

Traditionen tro blev de frivillige i Borup Idrætsforening inviteret til fest i klubhuset i den første weekend i januar måned. Rigtig mange personer lægger deres frivillige kræfter i aktiviteter i Borup Idrætsforenings interesser. 

Formand Poul Johannessen bød de 55 frivillige velkommen til festen. Først fortalte formanden om de større indsatser, der er gennemført i det forløbne år og takkede de frivillige for den ekstraordinære indsats, der er gennemført i det forløbne år. Han nævnte færdiggørelse af de renoverede omklædningsrum til glæde for rigtig mange fodboldspillere og gæster, Byfesten i Låstrup i uge 26 med alle underudvalg, lotterispil i Låstrup Forsamlingshus, salg af pølser og drikkevarer til VFFs hjemmekampe, frivillige fra kantinen på hjemmebanen i Låstrup, kridterne, der uge efter uge holder fodboldbanerne i orden, trænere for klubbens ungdoms- og børnehold, frivillige dommere, tovholderne fra præmiewhist, kaffebryggere, økonomiudvalg, sponsorudvalg og rigtig mange andre frivillige fra klubben. Blandt årets større bedrifter var også indkøb af et nyt byfesttelt inkl. nyt gulv til teltet. Poul Johannessen takkede også Fjordklyngens Cykelklub, der velvilligt har stået for afvikling af 2 cykelløb i forbindelse med byfesten i Låstrup.

Formanden fortalte også, at bestyrelsen arbejder på at renovere legeplads og multibane, der trænger til en kærlig hånd. Der arbejdes på at få etableret et bedre læhegn langs lysbanen eventuelt med en hundeskov og frugtplantage.

Bestyrelsen benyttede samling af de mange frivillige hjælpere til at offentliggøre navne på 2 nye æresmedlemmer i Borup Idrætsforening. Disse kan passende virke som et fantastisk forbillede for de mange frivillige hjælpere.

De 2 nye æresmedlemmer er brødrene Børge og Svend Mogensen, der siden barns ben har lagt uanede af timer på fodboldbanen i Borup Idrætsforenings trøje og uanede frivillige timer i diverse udvalg og bestyrelse i idrætsforeningens interesse. Se særskilt opslag om de 2 nye æresmedlemmer på dette link.

Formanden takkede sponsorer, medlemmer og frivillige hjælpere, der i det forløbne år har ydet en indsats for Borup Idrætsforening. Ikke blot de tilstedeværende, men også mange andre, der har ydet en indsats for idrætsforeningen.

Formålet med dagens medhjælperfest er at styrke det sociale sammenhold mellem de frivillige hjælpere. Dels under en fælles gratis frokost og efterfølgende hygge og amerikansk lotteri, hvor der kunne vindes præmier fra klubbens sponsorer. Festen startede kl. 12, og de sidste gæster var først klar til at sige godnat til midnat, så dagens formål var indløst. Der blev aftenen i gennem råhygget, smalltalket, spillet kort og raflet terninger.

Se fotos fra arrangementet på dette link. 

Annoncesponsor for dette opslag er: