Projekter til områdefornyelse præsenteret

Fordeling af pengene til områdefornyelse i Fjordklyngen

Tirsdag aften havde Fjordklyngen, Viborg Kommune og arkitektfirmaet Labland indkaldt til borgermøde i Skals Hallen, hvor styregruppen bag områdefornyelsen ville præsentere sit forslag til fordeling af de 9 millioner, der er givet til område fornyelse i hele Fjordklyngens område. 150-175 borgere var mødt frem for at få spændingen udløst. Hertil politikere, administrationschefer, styregruppen fra Fjordklyngen, kommunens administrative personale og konsulenteren fra Labland.

Mette Nielsen, der er formand for kommunens Landdistriktsudvalg bød velkommen og gav ordet til Therese Agerkilde, der er kommunens projektledder og tovholder over for forvaltningen.

Therese gav en orientering om processen frem til dagens præstentation. Herunder at styregruppen har valgt at fokusere på ét gennemgående større projekt og derefter fordeling af midlerne på en måde, der gerne skal komme alle i Fjordklyngen til gode. Det har resulteret i en række lokale projekter, nogle tværgående projekter og så det store gennemgående projekt, der går under den fælles betegnelse ”Vandvejen”.

Therese oplyste, at vejen hertil allerede har været lang, men også en spændende rejse, hvor rigtig mange mennesker i de forskellige lokalområder har været involveret. Blandt andet på borgermøder rundt i byerne, via workshop på Skals Skole, via landsbykontoret og til åbent hus arrangement. Processen kan i øjeblikket ses i de formidlingsstationer, der i øjeblikket er stillet op i de 6 landsbyer i Fjordklyngen.

Formand for Fjordklyngen Inge Carlskov fik ordet og præsenterede på vegne af styregruppen de forskellige projekter, der er indstillet til støtte fra midlerne til områdefornyelse.

Først de lokale projekter:

 • 900.000 til Bypark i Skals, der skal ligge i slugten mellem Nordentoften og Vestervænget
 • 300.000 til Landsbyparken i Skringstrup, hvor tænkes etableret en legeplads
 • 700.000 til Nr.Rind Forsamlingshus, hvor køkken og opbevaringsfaciliteter ønskes forbedret
 • 300.000 til Aktivitetsområde på Ulbjerg Stadion, hvor ønskes etableret legeplads til børn

Tværgående projekter:

 • 300.000 til udbedring af stiforbindelsen mellem Skringstrup, Låstrup og Skals over Spangen ved Engedal.
 • 500.000 til forprojekt og begyndelse på et facelift og etablering af formidlingscenter på Kulturcenter Værestedet.

Gennemgående projekter:

 • 600.000 til genopførelse af det gamle tanghus på Nederhede eller alternativt etablering af opholdsområde samme sted. Herunder opførelse af bro ud i Hjarbæk Fjord.
  • til etablering af madpakkehus og rasteplads med toiletfaciliteter ved Hjarbæk Fjord Golfbane i Lynderup. Herunder opførelse af en bro ud i Hjarbæk Fjord
 • 2.400.000 til formidlingsbygning og faciliteter til vinterbadning og kajak-/kanosejlads ved Sundstrup Havn.
 • 600.000 til etablering af opholdsområde og bro ud i Lovns Bredning med offentlig adgang uden for Ulbjerg Camping.
 • 200.000 til etablering af bro ud i Hjarbæk Fjord og informationsformidling ved vådområdeprojektet Rinds Bæk.

Formidling/administration

 • 200.000 til formidlingsstrategi fælles for alle projekter og Fjordklyngen.
 • 1.000.000 til administration, løn til ansatte og køb af konsulenttjeneste i hele projektets løbetid.

Projektet skal nu godkendes i Viborg Byråd og derefter i Transport-, bygnings og boligministeriet. Det forventes at ske inden sommerferien 2018. Herefter er der lavet en tidsplan for afholdelse af de mange projekter, der er fordelt ud over de næste 5 år.

Efter en kort kaffepause var der afsat tid til debat og spørgsmål til de udvalgte projekter. Mette Nielsen var ordstyrer på denne del af mødet. De fremmødte borgere gav på opfordring fra Mette Nielsen en applaus til Inge Carlskov og styregruppen for det store arbejde det har været, at udvælge projekter til områdefornyelsen. Derefter var ordet frit, men tilsyneladende var de fremmødte borgere enten mundlamme af skuffelse/forundring/glæde eller de følte sig vel informerede om de udvalgte projekter.

Det blev til flere positive tilkendegivelser og opbakning til styregruppens arbejde. Dog følge en borger, at det var svært at se, hvor pengene til vedligehold og drift af projekternes udkomme skulle komme fra, men andre i forsamlingen tog til genmæle og så med fortrøstning på den del med det engagement, der i forvejen er omkring frivilligt arbejde i Fjordklyngens 6 lokalområder.

Mette Nielsen takkede af og forsamlingen gav sluttede aftenen med en klapsalve for vel præsenteret projekt. Det bliver spændende at følge de enkelte projekters liv i årene fremover. Ingen tvivl om, at det vil give sammenhold med den fælles indsats, der kræves af de mange projekter.

Se også pressens dækning af mødet på dette link. 

Mette Nielsen takkede af fra mødet foran Therese Agerkilde (tv) og styregruppen fra Fjordklyngen.