8. arbejdsdag i Låstrup Forsamlingshus

De frivillige hjælpere i Låstrup satte lørdag den 14. juli hinanden stævne til endnu en arbejdsdag på taget i forsamlingshuset. Halvdelen af den store sal blev her rettet af og forsynet med tagplader. 

Næste skridt er opstilling af stillads foran forsamlingshusets facade, aftagning af de gamle plader på køkkenfløjen, efterisolering og renovering af skotrænder med meget mere. Dette arbejde udføres på arbejdsdage efter sommerferien. Se mere på Facebook.