Indsamling af pap og papir til genbrug

Viborg Kommune har ændret strategi for sortering af affald i 2018. Det betyder, at der nu sorteres affald direkte ved forbrugeren i husstanden. Papir, glas, madaffald og plastic sorteres i hver deres beholder og hentes med lastbil direkte ved kunden.

Borup Idrætsforening har gennem mange år samlet papir og pap i containere ved klubhuset i Låstrup. Den ordning fortsætter, så det er fortsat muligt at komme af med papir og pap i Låstrup, selv om de fleste nu får mulighed for selv at sortere der hjemme.

Efter den nye ordning er der fortsat ikke mulighed for at aflevere pap derhjemme, så derfor gør vi nu opmærksom på, at denne mulighed fortsat er til stede, ved at køre til klubhuset og aflevere sit pap og papir, hvis det måtte knibe med plads i de nye affaldsspande.

Borup Idrætsforening har anmodet Revas om at flytte flaskecontaineren op til klubhuset, så man kan nøjes med at aflevere sit genbrug ét sted. Det har vi ikke fået svar på endnu, men måske lykkes det at samle affaldsgenbruget ét sted.

Vi håber, at borgerne vil respektere, at affaldscontaineren til almindeligt affald, kun er til affald fra idrætsforeningen, for vi betaler efter vægten på affaldet og mister derfor penge, når der lægges privat affald i containeren.

Støt genbrugstanken og støt idrætsforeningen på én og samme gang.

Annoncesponsor for dette opslag er: