Vellykket arbejdsdag i Borup Idrætsforening

 

Før og efter foto af arbejdsplanen. Bestyrelsen kunne efter dagens hårde arbejde se tilbage på dagen med tilfredshed. Det er dejligt med mange hjælpere, så der kommer noget fra hånden.

Lørdag den 9. juni holdt Borup IF sin årlige arbejdsdag på stadion i Låstrup, hvor stadionområdet skulle friskes op og gøres klar til byfesten i uge 26.

35 børn og voksne mødte frem til fælles rundstykker i klubhuset kl. 0800, hvor de blev budt velkommen af Morten Nielsen fra bestyrelsen. Dagens arbejdsopgaver blev fordelt, og målet for dagen sat op på en tavle. Først og fremmest skulle den gamle multibane, der netop har fået kunstgræs i stedet for asfaltbund, have nye bander og gøres klar til byfest og fodboldskole.

Ud over multibanen, skulle plantebedet foran klubhuset rydes for ukrudt, have klippet buskene, ilægges fiberdug og flis, så ukrudtet forhåbentlig kan undgås i de kommende år. Sponsortavler blev gjort up to date med nye sponsortavler og alle gamle tavler blev vasket. Sandkasse og faldsand under gyngerne blev renset for ukrudt og ryddet op. Hække blev klippet, buske og træer beskåret. Der blev lavet klar til Sct. Hans Bål med brænde til bålet. Alle læhegn blev gået efter med buskrydderen, så det fremover er lettere at finde vildfarne bolde. Der blev ryddet op i diverse kontorer, boldrum, depoter og der blev planlagt byfest.

Ikke mindst blev der gjort klar ti frokost til de mange frivillige hjælpere, der i dagens gode vejr var mødt op for at give en hånd til idrætsforeningen og Låstrups fælles legeplads og stadion. Både børn og voksne hyggede sig tydeligvis med fælles opgaver og samvær. Til frokost blev der grillet pølser og serveret kartoffelsalat og rugbrød med pålæg.

Ud over alle disse arbejdsopgaver var den gamle udslidte kølecontainer sat på som en mulig opgave, hvis der blev tid og overskud til den. Den skal flyttes lidt tilbage for at give bedre plads til byfesttelt og en ny kølevogn.

Arbejdsdagen ebbede ud midt på eftermiddagen, hvor arbejdsopgaverne efterhånden alle var gjort færdige. Kun opgaven med kølecontaineren blev ikke nået. Der blev dog ryddet op på pladsen, hvor den skal parkeres, når der er mandskab og materiel til at flytte den.

Borup Stadion står nu frisk og klar til byfesten i uge 26 efter rigtig mange frivillige arbejdstimer. Hårdt arbejde, men også hyggeligt at tilbringe tid sammen med andre frivillige med en fælles arbejdsopgave.

Næste fælles arbejdsopgave er opstilling af byfestteltet søndag den 16. juni kl. 1000, hvor bestyrelsen håber at der igen vil være opbakning til den fælles opgave.

Se alle billederne fra dagen på dette link. 

Sponsorudvalget vurderer det æstetiske i opsætning af sponsortavler. 

Tømrerværktøj håndteres af erfarne frivillige hjælpere.

Tid til at arbejde - Tid til at hygge. Her en lille pause i arbejdet. 

Den nye multibane så godt som færdig. Fantastisk, at vi kan lave sådan en bane ved brug af frivillige arbejdskræfter. På den måde kommer vi langt med vores medlemmers og klubbens penge. 

Annoncesponsor for dette opslag er: