Opgradering af Låstrup Forsamlingshus er startet

 

Låsrup Forsamlingshus har søgt penge hjem til udskiftning af taget på hele huset. Samtidig energioptimeres forsamlingshuset til 300 mm isolering i forhold til de 125 mm, der ligger der i øjeblikket. Det kræver lidt omforandring af spær og tagkonstruktion, inden det kommer på plads.

Det nuværende tag blev lagt op i 1994 og har således kun lagt på forsamlingshuset i 24 år. Den store sal er bygget i 1951, så husets første tag holdt i 44 år, så tag er ikke, hvad tag har været. Vi håber, at det nye tag, der nu lægges op holder længere end de nuværende eternitplader.

Bestyrelsen havde budt ind til første arbejdsdag i en række, hvor arbejdet skal udføres med frivillig arbejdskraft. Onsdag aften mødtes en gruppe lokale borgere for at stille stillads op på den side, hvor udskiftningen starter.

Næste arbejdsdag er lørdag med start kl. 0700, hvor taget skal tages af den østlige side af den store sal og de gamle tagplader skal køres til affaldsstationen.

Alle er velkomne til at give en hånd med i det frivillige arbejde, så vores forsamlingshus kan vedblive at være præsentabelt for os selv og for vores gæster.

 

Der var selvfølgelig også tid til en kop øl og kaffe og hjemmebagt kage til de 15 fremmødte hjælpere.