16. og 17. arbejdsdag i Låstrup Forsamlingshus

Her indledtes søndagens arbejdsdag med den sidste stump tag på den store sal.

Lørdag:

Lørdag den 15. september mødte der 14 frivillige hjælpere op i Låstrup Forsamlingshus for at tage hul på den sidste bid af det frivillige arbejde, der gennem juni, juli, august og september har fyldt en del i weekenderne for de mange frivillige hjælpere.

Tagsammenføjningen og skotrender skulle udskiftes. Lørdag stod på nedtagning og bortfjernelse af de gamle tagplader, forbedring af den sidste del af isolerigen, så der nu er ekstra 300 millimeter isolering over hele forsamlingshusets loft. Endelig blev spær forstærket og de frivillige tog hul på oplægning af nye tagplader. Et kæmpe skridt mod færdiggørelse af renoveringen. 

Søndag:

Søndag den 16. september nåede det frivillige arbejde sit klimaks, da 15 frivillige mødte op og tog del i færdiggørelse af taget. Nogle frivillige lagde resten af det nye tagplader på, og det blev afsluttet med rygningsplader. Andre frivillige reparerede murværk, mens nogle lavede udhæng og stern. Endelig var der nogen, der lavede nye tagrender til den sidste del af huset. 

Dagens heltinde var Britta Vad, der sørgede for forsyninger til de frivillig og selvfølgelig Anna Mogensen, der mødte op med 2 af hendes fantastiske lagkager. Hvordan kan en færdiggørelse fejres på bedre måde, end med Annas lagkage. 

Se fotos fra dagen på dette link. 

Velvoksent bord med frivillige holder en velfortjent pause i arbejdet med renovering. 

2 fine lagkager fra Anna Mogensen bragte lykke blandt de frivillige. Her bringes kagerne af Anna og Børge. 

Den sidste af tagpladerne lægges på plads på den store sal, mens Svend Mogensen arbejder på højttryk for at få murværket i orden til de nye udhængsbrædder.

Risgården stillede velvilligt maskinel til rådighed til de tunge løft. Tak til Risgården for udlån af gummiged mv. imens renoveringsarbejdet har stået på. 

De sidse rygningsplader lægges på plads af Allan Urban. 

Efter 17 arbejdsdage mangler der nu kun denne lille stump tagrende og lidt udhæng. 

Super fint Låstrup Forsamlingshus er ved at være klar til 30 år mere under nyt tag. 

Annoncesponsor for dette opslag er: