Borgermøde i Låstrup Forsamlingshus

(Privatfoto borgermøde 2019) 60 lokale borgere var mødt frem til Borgermødet i Låstrup Forsamlingshus. 

Borgermøde i Låstrup 28. januar 2019.

Låstrup Forsamlingshus/generalforsamling:

60 forventningsfulde gæster var mødt op til generalforsamling og borgermøde i Låstrup Forsamlingshus mandag aften. Aftenen indledtes med fællesspisning, hvor bestyrelsen og de frivillige hjælpere havde tilberedt koteletter i fad med grønkålssalat og flutes.

Formand Ole Pedersen bød efter middagen velkommen til årets generalforsamling i forsamlingshuset. Han fortalte om at år, der har været præget af travlhed i forsamlingshuset.

Forsamlingshuset har været lejet ud 66 gange herunder til lotterispil næsten hver fredag. Det er på linje med 2018.

Der er registreret 128 medlemmer mod 122 sidste år, så en god fremgang på den side.

Af egne arrangementer havde forsamlingshuset den 17. marts 2018 dilettantstykket ”Tillidsbrud og Lårbensbrud”. Det var der 153 gæster overværede forestillingen, der blev spillet henholdsvis om eftermiddagen og om aftenen. Det var 5. år i træk med dilettant og bestyrelsen har besluttet at holde en pause i år oven på et år med en gennemgribende renovering af huset. Det har været et stort arbejde for bestyrelsen og der skal pustes ud.

Den 25. april lavede Susanne, Anne-Birgitte og Eva førstehjælpskursus med fokus på den hjertestarter, der hænger på forsamlingshusets bagside. Det blev igen et velbesøgt arrangement med plads til diskussion om og vejledning i førstehjælp. Arrangementet var både godt og hyggeligt. Ole opfordrede alle, der har evner til det, til at melde sig som hjerteløber. Det er blevet meget simpelt, for det er blot at downloade en applikation til telefonen, så er man automatisk registeret og kan køre ud med hjertestarteren, hvis nogen i lokalområdet har brug for hjælp.

Årets helt store arbejde var udskiftning af tag, ekstra isoleringstykkelse, nye tagrender, nye sternbrædder og udhæng, samt isætning af en ny dør mod parkeringspladsen. Det arbejde har medført mere end 1.000 frivillige timer fordelt over 17 arbejdsdage med op til 16 mand pr. dag. Der har været store og små opgaver, og en bred forsamling af borgere har støttet op om renoveringen. Desuden er der blevet sat varmepumper op i huset, så opvarmningen nu er helt up to date energimæssigt. Det var hårdt arbejde, men også hyggeligt, når der blev budt på frokost, øl og kaffepauser. Hjælperne opdagede hurtigt, at der var godbidder forbundet med det frivillige arbejde. Huset er endt med at være meget flot og meget energivenligt, hvilket tydeligt mærkes på energiforbruget ved udlejninger. Den omfattende renovering har kostet over 300.000 kroner, hvilket selvfølgelig har sat sit præg på årets regnskab.

Ole oplyste, at 2019 også bliver præget af forbedringer. Den gamle emhætte blev kasseret efter renoveringen. Der skal skaffes en ny og desuden skal der skiftes loft i køkkenet og baggangen trænger til en kærlig hånd. Det er ting, som bestyrelsen tager fat på i 2019.

Den 28. oktober holdt bestyrelsen en luksusbrunch for de hjælpere og påhæng, der havde hjulpet med renoveringsopgaven. Det blev også en rigtig god dag, hvor store som små bidrag til renoveringen blev påskønnet.

Kasserer Lone Mogensen kunne oplyse, at forsamlingshusets samlede regnskab viste et underskud på 58.000 kroner, hvilket tilskrives den store renovering.  

Viborg Kommune har støttet forsamlingshuset med dels de 17000 i ordinært tilskud, og har givet 216.000 til renoveringsopgaven. Desuden er der allerede bidraget med 10.000 kroner til loftet i køkkenet. De penge er allerede med i det nuværende regnskab.

På valg til bestyrelsen var Rasmus Nørgaard Nielsen og Ole Pedersen. Begge modtog genvalg. De blev begge valgt uden modkandidater. Charlotte Kuhr blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen sammen med Anne Grethe Frederiksen. Morten Nielsen og Jan Rigtrup lod sig genvælge som foreningens revisorer.

Ole Pedersen takkede de mange frivillige hjælpere, uden hvis hjælp den store renovering aldrig kunne have været gennemført. Han takkede desuden for godt samarbejde med bestyrelsen i det forløbne år.

Dirigent Gunnar Vinther takkede for god ro og orden i forbindelse med generalforsamlingen.

Derefter var der kaffe og Ingers lagkage.    

 

Borgermøde i Låstrup.

Låstrup Lokalråds talsmand Rene Storgaard Madsen tog ordet og bød velkommen til borgermødet. Han gav straks ordet videre til Eva Nielsen fra Fjordklyngerådet.

Fjordklyngen v. Eva Nielsen:

Der blev gjort rede for Fjordklyngens fokuspunkter og arrangementer i 2018. Herunder Muslingefestival i Sundstrup, som gentages den 25. maj i 2019. Alle opfordres til at støtte op om festen, der er et godt vindue udadtil for hele Fjordklyngens område. Der vil igen i år blive spurgt om frivillig hjælp til arrangementer som i de 3 foregående år.

Fjordklyngen fik i 2018 taget hul på en omfattende områdefornyelse af hele området i og mellem de 6 byer. Det er lykkedes at samle 9.000.000 kroner ind til projektet, og det løber af stablen over de næste 5 år. De første projekter er allerede i gang. Herunder arbejdet med at forbedre Den Gamle Kirkesti og spang mellem Låstrup og Skringstrup, der har fået 300.000 kroner og desuden en helhedsplan for Kulturcenter Værestedet, der har fået 200.000 kroner. AF andre projekter i områdefornyelsen er Skals i gang med en bypark, Nr.Rind i gang med forbedring af forsamlingshuset og Ulbjerg i gang med at etablere et nyt legeområde. Mange flere projekter kommer til i løbet af de kommende 5 år.

Fjordklyngen har igen i 2018 stået i spidsen for at huse Midtjysk Detektortræf. Udgangspunktet var Kulturcenter Værestedet, hvor Fjordklyngens frivillige stod for madlavning, udbringning af madpakker og meget mere. Detektorerne var yderst tilfredse med arrangementet, og der blev samlet masser af gode fund foruden alt det gamle jern, der blev fjernet fra områdets marker. Det har givet en god skilling til Fjordklyngen og til Kulturcenter Værestedet.  

Eva orienterede om, at forsøget med Fjordklyngens delebiler stopper med udgangen af januar måned. Desværre har der ikke været udlejninger nok på de små biler, hvoraf den i Låstrup, var den mest udlejede. Det har dog ikke været nok, så forsøget stopper. Der arbejdes dog på at finde sponsorpenge til at beholde én af bilerne. Det vil koste 30.000 kroner fra en eller flere sponsorer, at få en bil stillet til rådighed.

Fjordklyngen har desuden arbejdet for en landsbybus, der også har stået ved Kulturcenter Værestedet. Den har i modsætning til den lille bil været lejet godt ud, og den forventes at fortsætte. Både til udlejning og som bus i lokalområdet. Hver torsdag kører bussen til købmanden i Skals. Desværre er der kun én fast bruger på den tur, så andre opfordres til at melde sig på banen og køre med for en flad 20’er.

Fjordklyngerådet har arrangeret et borgermøde i Skals Hallen den 8. august, hvor Landdistriktsrådet stillede sig til rådighed for forslag og kritik til Viborg Kommune. Det blev et fint arrangement og velbesøgt oveni. Ét af de emner, der blev taget op der, var etablering af et nyt større renseanlæg i Skals. Det medførte et høringssvar fra Fjordklyngerådet, men mest gående på hensynet til miljøet.

Fjordklyngen har af 2 omgange søgt om at blive Årets Landsby i Region Midtjylland. En titel, der medfører 150.000 til vinderen. I første omgang faldt Fjordklyngens ansøgning på, at landsbysammenslutninger ikke havde ret til at søge om at deltage. I år har Fjordklyngen søgt igen, og er sammen med 7 andre landsbyer indstillet til prisen. Det afgøres i marts måned.

Eva oplyste, at Hans Kurt har valgt at træde ud af Fjordklyngerådet og Flemming Lund har lovet at vikariere for ham, indtil generalforsamlingen den 10. april, hvor der vælges en ny deltager. Det sker på Kulturcenter Værestedet, hvor Flemming Lund også er villig til at lade sig vælge til rådet. Eva opfordrede alle til at støtte op om Fjordklyngen ved at møde op til generalforsamlingen.

Landsbysammenslutningen v. Jeanette Kvist Damgaard.

Jeanette Kvist Damgaard oplyste, at hun har meldt sig som Låstrups repræsentant i Landsbysammenslutningen, der nu går under navnet Vibland. Hun oplyste, at det er en fælles forsamling af alle mindre bysamfund i Viborg kommune.

De mødes jævnligt til erfaringsudveksling, konferencer og orientering fra kommunen om støttemuligheder mv.

Senest havde Viborg Kommune indkaldt til et møde om kommunikation til og fra kommunen i store og små spørgsmål.

Menighedsrådet v. Jeanette Kvist Damgaard

Jeanette oplyste, at menighedsrådet siden sidste år har ansat Hannah Kornum Mogensen som ny præst i Ulbjerg, Lynderup og Låstrup Sogne. Præsten er nu kommet godt i gang, og hun er vellidt i embedet.

Der er plads til flere ved kirkens gudstjenester, så opfordring til at møde op i kirken.

Engparken v. Per Damgaard:

De tilstedeværende oplyste, at Per er forhindret, da han er på arbejde i Belgien.

Der holdes fortsat møde hver lørdag kl. 1100, hvor der ofte deles en øl eller 2. Der er fortsat god opbakning til møderne, de er rigtig hyggelige. Alle er velkomne til at kikke forbi.

Kulturcenter Værestedet ved Ole Kruse

Ole Kruse deltog i borgermødet fra Kulturcenter Værestedet.

Han fortalte om Kulturcenter Værestedets mange gode tilbud til byens borgere og til besøgende udefra. Der er dagligt åbent i kulturcenterets mange værksteder, og mange mødes på stedet for at hygge sig og have fælles aktiviteter. Årligt besøges Kulturcenter Værestedet af 10-12.000 personer, hvilket bestyrelsen er meget stolte af.

På tavlen i forhallen kan besøgende se, hvor mange aktiviteter, der hver uge tager sit udgangspunkt fra Kulturcenter Værestedet. Det er aktiviteter som billard, yoga, mandeyoga, samtalecafé, vævning, IT-hold, nørdleklub, børneklub, flere madklubber, hvolrissmedene, kunstnergruppen Nordlys, trædrejning, klargøring af Værestedets sjægt Jonna som nogle af de aktiviteter, der er i god gænge.

Kulturcenteret holder jævnligt fællesspisninger, luciaoptog, fastelavn og flere andre fester. Desuden er Kulturcenter Værestedet hjemsted lejrskoler, træningslejre, familiesammenkomster og private fester.

Senest var der fællesspisning med mad tilberedt af Låstrup Lokalråd. Her spiste 69 personer med inkl. Politikere og embedsmænd.  

Kulturcenter Værestedet holder generalforsamling den 28. marts 2018, kl. 1900. Alle opfordres til at dukke op og give sine idéer og forslag til kende.

Ole oplyste, at der med cykelklub og andre nye brugergrupper er kommet en bedre spredning i brugernes alderssammensætning. Cykelklubben er kommet godt i gang og er ved at vokse sig til én af de store brugere af Værestedet.  

Ole opfordrede byens borgere til at huske at forny det årlige støttemedlemsskab, som koster 200 kroner.

Den 5. februar starter en ny serie streaminger af foredrag fra Aarhus Universitet, så der er gode muligheder for at få aktiviteter i gang på Kulturcenter Værestedet.

Ud over disse driftsmæssige aktiviteter arbejdes der med Fjordklyngens områdefornyelse, hvor en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Fjordklyngerådet inkl. Fjordklyngens øvrige byer, Lokalrådet, Brugergrupper, Ildsjæle, Bestyrelse og Tilde, der er Værestedets daglige leder, prøver at skrive ned, hvilke aktiviteter, der ønskes i fremtiden, og hvad der skal laves, for at det kan gå i opfyldelsen. Senere kobles en arkitekt på projektet, så der kan laves en god plan. Gruppen består af Tilde Munkholm, Jakob Kjærsgaard, Leif Nielsen, Bodil Risdal, Ole Pedersen, René Madsen, Preben Amnitzbøll og Eva Nielsen.

Borup Idrætsforening v. Poul Johannesen

Poul Johannesen kunne berette om et godt år i Borup Idrætsforening på det sportslige plan. Klubben har 3 herrehold, der i foråret 2019 spiller i henholdsvis serie 6, serie 5 og serie 3. Førsteholdet har holdt skansen i serie 3, mens klubbens serie 4 hold rykkede ned i serie 5, hvor holdet nok også hører hjemme.

Vores ungdomssamarbejde med Skals og Ulbjerg under navnet SUB88, mens damerne spiller sammen med samme klubberne under navnet SUB09. Samarbejdet fungerer fint. Forældreforeningen afholdt i 2018 en SUB Dag, hvor mange hold spillede hjemme. Her blev der solgt pølser og andre varer til støtte for den udlandstur, som de unge spillere er på hvert andet år. Det er Mette Holst og Lisbeth Kastbjerg, der er Borups repræsentanter i den forening.

Rigtig mange frivillige går ugentligt en kæmpe indsats for Borup IF. Der er lotterispil hver fredag i Låstrup Forsamlingshus. Der er præmiewhist i klubhuset om onsdage. Ved alle VFFs hjemmekampe drager 15 frivillige fra Borup IF ind og sælger pølser til tilskuere og gæster.

Her i vinterferien er der planlagt LAN partys. Det vides endnu ikke, om der bliver ét eller 2 hold i år. Sidste år havde vi fyldt klubhuset 2 gange.  

Borup IF holdt første lørdag i januar medhjælperfest, hvor 60 frivillige hjælpere mødte op to lod sig fejre.

Tema for byfesten i 2019 er ”Det Blå Ocean”, der i år afholdes i uge 27. Det skyldes, at vi gerne vil have byfesten væk fra den uge, hvor der afholdes Snapseting, Hærvejsløb og Hærvejsmarch i Viborg. Desuden kommer vi væk fra afslutningsfester og dimission fra div. Ungdomsinstitutioner og studenterfester ved at rykke hen i uge 27.

Idrætsforeningen har i det forløbne år renoveret multibanen, og der er lagt kunstgræs på banen i stedet for asfalt. Det har kostet klubben 162.000 kroner inkl. Nye bander mv. Fonden for Sparekassen i Skals og Spar Nord Fonden har hver givet 10.000 kroner til banen.

Børne og Ungdomsfonden har bidraget til multibane og ny legeplads med 87.000 kroner. DGI har en pulje, der har bidraget med 63.500 kroner og Viborg Kommune har givet 150.000 kroner til byudvikling. Disse penge skal i år anvendes til ny legeplads, inkl. Legetårn, klatrevæg og en grill eller bålhytte. Borup IF har desuden søgt Fyrværkerifestevallen i Viborg om et tilskud til legepladsen, for de skal anvende noget af deres overskud til almennyttige formål.

Interesserede kan følge med i Borup Idrætsforening virke på Borup Idrætsforening hjemmeside og i nyhedsbrevet, som næsten hver uge udgives af Børge Nielsen. Disse 2 steder er der ugentligt opdateringer med nyheder for medlemmer og interesserede.

Mandag den 11. februar kl. 1800 er der generalforsamling i Borup Idrætsforening med gratis spisning. Alle er velkomne til at komme og få indflydelse på foreningen.

Låstrup Lokalråd v. Rene Storgaard Madsen

2018 bød for lokalrådet på følgende arrangementer:

Affaldsindsamling den 2. april, hvor 40 borgere mødte frem for at hjælpe med at holde vores lokalområde indbydende og fri for affald og en del gik på Borup Stadion for at renovere multibane. Vi opfordrer alle til at møde op til affaldsindsamlingen i 2019. Tid og sted bekendtgøres på hjemmeside og via nyhedsbrev.  Det er hyggeligt at gå en tur på 1½ - 2 timer, eller hvad man selv synes, at der er kræfter til.

I samarbejde med byfestudvalget har Låstrup Lokalråd afviklet årets Sct. Hans bål. Årets båltaler var Mette Nielsen. 150 var mødt frem til en hyggelig aften på Borup Stadion, hvor heksen traditionen tro blev futtet af og sendt til Bloksbjerg. I 2019 har byfestudvalget meldt ud, at de trækker sig fra arrangementet, da det er kommet for lagt væk fra byfesten, der jo er rykket en uge i år.

Første søndag i advent var der juletræstænding i forbindelse med gudstjenesten i Låstrup Kirke. Lokalrådet v. Ole Kruse og Morten Nielsen stod for gløgg og æbleskiver i våbenhuset og juletræstænding i Enghaven. 35 personer deltog i arrangementet.

Låstrup Lokalråd har i årets løb indgivet høringssvar til Viborg Kommune om placering af et nyt og større renseanlæg. Primært gik vores høringssvar på bekymringer for miljøet i Hjarbæk Fjord, på placeringen ved det eksisterende renseanlæg og på, at flytningen af renseanlægget til et helt fjerde sted, skulle medføre, at de beboere, der bor i det område, ville blive hørt i en lige så høj grad, som borgerne i Skals er blevet hørt.

Ansøgningen om 150.000 fra Viborg Kommune til legepladsen ved Borup Stadion krævede byens opbakning. Det klarede vi med opbakning fra Låstrup Lokalråd, hvor alle institutioner er repræsenteret.

I 2018 har Låstrup Lokalråd også lavet en afstemning om projekter, der er foreslået i forbindelse med indsamling af idéer til områdefornyelsen. Der var rigtig god og bred opbakning til afstemningen, der var med til at rangere ca. 30 forskellige idéer til projekter. Heraf blev følgende projekter ratet højst:

1:                        Stier, der giver adgang til vand

2:                        Forbedring og renovering af legepladsen og multibanen ved Borup stadion.

3:                        Byggegrunde på Låstrupbakken skal være mere attraktive, og der er for mange restriktioner på dem i den nuværende                                 lokalplan.

4:                        Etablering af en kanolandingsplads ved Låstrup. F.eks. ud for Værestedet.

5:                        Byforskønnelse ved nedrivning af gamle ubrugelige erhvervsbygninger eller anvendelse af samme til gode nye formål.                                 Herunder hjælp til vejledning i, hvordan grunden kan reetableres bagefter.

6:                        Foldere om vandreture i Låstrup og omegn.

7:                        Multibane ved Borup Stadion renoveres med kunstgræs.

René oplyste, at det af aftenens øvrige indlæg fremgår, at Borup Idrætsforening allerede har taget hul på flere af punkterne. Projektet med Den Gamle Kirkesti giver adgang til vand og emnerne om restriktioner på byggegrunde og ønske om Viborg Kommunes velvilje til nedrivning af bygninger blev taget op på et borgermøde i Kulturcenter Værestedet den 8. januar 2019.

Netop mødet med Landdistriktsudvalget fra Viborg Kommune den 8. januar, blev et godt møde med god opbakning. Det var et fælles arrangement med Nr.Rind. Vi foreslog, at følgende emner blev taget op ved bordene med politikerne.

  • Restriktioner på byggegrunde
  • Nedrivning af bygninger i landsbyer og i det åbne land
  • Regler for etablering af virksomheder i det åbne land.
  • Støtte til bevarelse af vores børnepasningsmuligheder i Låstrup og i andre mindre byer.
  • Støtte til Skovbørnehaven Fredly
  • Opbakning fra kommunen til Borup Idrætsforening
  • Vores opbakning til Fjordklyngens arbejde.

Viborg Kommune har ændret reglerne for afholdelse af Lokaldysten, der er en konkurrence om at bevæge sig flest kilometer på 2 timer en hverdagsaften. Engen på cykel, ved at løbe eller ved at gå. Nu kan flere byer godt gå sammen om at holde arrangementet, så man kommer op over de 200 indbyggere, der kræves for at være med. Låstrup har foreslået Nr.Rind at gå sammen om et arrangement.

Låstrup Lokalråd hjælper med at kommunikere arrangementer og initiativer ud til befolkningen i Låstrup. Det sker f.eks. på Borup Idrætsforening hjemmeside, der årligt har 100.000 besøg. Hjemmesiden er fælles for Låstrup og Borup IF. Desuden blev der etableret en facebookgruppe for Låstrup på Facebook. Den har nu fået 183 følgere, og der blev lavet 209 opslag på siden sidste år.

Desuden udgives en fælles nyhedsmail fra Borup IF og Låstrup Lokalråd. Det har Børge Nielsen stået for siden han overtog opgaven fra Morten Nielsen i 2008. Børge Nielsen har netop oplyst, at han af helbredsmæssige årsager ønsker sig afløst på posten. René kaldte Børge fem, og han fik over rakt en kurv med lidt godter som tak for lang og tro tjeneste. Børge oplyste, at han har talt nyhedsbrevene op, og der er udkommet 242 nyhedsmails gennem de år, hvor han har udgivet dem. Der var applaus til Børge fra salen, som tak for den gode informationsstrøm, der altid er kommet fra ham. De undersøges i øjeblikket, hvordan opgaven føres videre og af hvem.

Børge Nielsen fik overrakt en kurv som tak for 10 års tro tjeneste med udgivelse af nyhedsmail.

Slut på et godt borgermøde med mange gode informationer.

 

Referent

Morten Nielsen

Tlf. 41783523