Lotterispil i Låstrup hver fredag

 GODT NYTÅR Håber alle er kommet godt og trygt ind i det nye år. Vi har i 2018 ikke holdt ”juleferie”, og er rigtige glade for at også vore trofaste spillere har påskønnet det og mødt talrigt op både før juleaften og før nytårsaften.

I 2019 er der som sædvanlig banko, hver eneste fredag hele året kl. 19 i Låstrup Forsamlingshus – ja ganske som vi plejer.

Siden sidst: Året 2018 er slut og vi kan se tilbage på et år, hvor tilbagegangen af deltagere er stoppet, og hvor vi nu kan se en svag fremgang. Vi har en tro på, at de nye tiltag fra 2. kvartal 2018 og fremefter har været medvirkende. Det nye puljespil, hvor vi har en præmie på 5000kr, samt at vi hvert kvartal spiller om en bonus præmie på 1000kr kontant eller som gavekort på alm. plader har øget spændingen. Også ændringer i JackPot, hvor man nu får udbetalt 100kr pr. afkrydset bankonummer har øget interessen for dette spil.

Vi håber på, at I også fremover vil tage familie, naboen og venner i øvrigt under armen, så vi fortsat kan afholde et attraktivt lotterispil i Låstrup forsamlingshus.

Med hensyn til kød gevinsterne skiftede vi i 2017 leverandør til Meny slagter. Lotterispiludvalget har fået positive tilkendegivelser omkring kvaliteten og indholdet i kød pakkerne fra den nye leverandør.

Vi prøver hele tiden at forbedre os og lytter gerne til forslag fra vore trofaste spillere.

Bestyrelsen i Borup IF vil gerne takke alle for deres opbakning i 2018 og håber på at se jer igen i 2019.


Vi vil også gerne sige tak til alle vores hjælpere, som vil bruge deres fredag aften på at hjælpe til lotterispil.

Med venlig hilsen Borup IF Bestyrelsen

Eventuel aflysning offentliggøres på www.borupif.dk og facebook.

Der gøres opmærksom på, at dem, der har reserverede plader bedes huske, at aflevere dem i kassen igen. HUSK på at man kun må skifte sine plader i pausen!

Med venlig hilsen Borup I.F.

Se udskriv og del hele nyhedsbrevet for første kvartal på dette link. 

Annoncesponsor for dette opslag er: