Offentligt møde med Landdistriktsudvalget på Værestedet

Offentligt møde med politikerne fra Landdistriktsudvalget.

Tirsdag den 8. januar 2019 kl. 1900-2000

Kulturcenter Værestedet i Låstrup

Tilmelding til mødet er ikke nødvendigt, men ønsker man at udvide aftenen med Lokalrådets fællesspisning samme dag kl. 1800, skal der ske tilmelding til dette arrangement.

Se særskilt opslag med information om fællesspisning på dette link.

Ordet til politikerne er frit, men følgende emner er foreslået af lokalrådet.

  • Vi ønsker, at restriktionerne på byggegrundene på Låstrupbakken ophæves eller ændres, da de er stopklods på salg af byggegrundene.
  • Vi ønsker, at der skal sættes fokus på kommunens velvillige syn på nedrivning af gamle boliger og erhvervsbygninger i landsbyerne og landdistrikterne. Herunder, at kommunen ikke modarbejder dette punkt ved at gøre det unødvendigt svært at få lov til at rive bygningerne med og at komme af med murbrokker og affald fra nedrivningerne. Vi har desværre et par eksempler på, at kommunen har gjort det så svært at overskue betingelserne for nedrivning, at det har stoppet nedrivning af overflødige bygninger. (Vi laver evt. en fotosamling af bygninger, der er blevet overflødige).
  • Hvad er betingelserne for at drive virksomheder i det åbne land, og hvordan sikres naboer mod, at der opstår virksomheder, der skæmmer naturen og udsigten for naboerne.
  • Vi ønsker, at vores lokale børnehave og børnepasningstilbud bevares ude i landdistrikterne, da det har en negativ virkning på demografien, når børnepasningstilbud fjernes. Kunne man f.eks. lave stordagplejer i stedet for at samle mange institutioner i store enheder.
  • Vi ønsker gode forhold for vores idrætsforening, da den har stor betydning for en lille by som Låstrup.
  • Vi er stolte af at være med i Fjordklyngen og det kæmpe arbejde, der lægges for dagen her. Herunder projekt områdefornyelse, landsbypedel, Byens Bil, Muslingefestival og andre fælles projekter

 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i det offentlige møde og på den måde vise politikerne, at der er opbakning til vores bestræbelser på at give gode betingelser for at bosætte sig i et landdistrikt, som det vi bor i.

Annoncesponsor for dette opslag er: