Stor sum penge søgt hjem til fornyelse af Værestedet

Styregruppen for projeke fornyelse af Kulturcenter Værestedet til hele Fjordklyngens samlingsstsed kan slet ikke få armene ned. Det skyldes, at Realdania og Lokale og Anlægsfonden onsdag offentliggjorde, at projektet er sendt videre til næste runde i ansøgning om penge til fornyelsen. 

Projekt fornyelse af Kulturcenter Værestedet er én af de idéer, som er fostret af Fjordklyngens områdefornyelse, der strækker sig over 5 år fra og med 2018. Styregruppen har det seneste år arbejdet intenst med at få beskrevet idéer og ønsker til, hvordan centeret skal udvikle sig i fremtiden. Dette arbejde mundede i første omgang ud i en ansøgning om støtte fra Realdania og Lokale og Anlægsfonden om udvikling af samlingssteder i landsbyklynger. Ansøgningen har nu i første omgang båret frugt. 

Udvælgelsen betyder, at projektet er sikret et beløb på mellem 85.000 og 200.000 kroner til den videre planlægning af Kulturcenteret. Pengene kan bruges til arkitekt og konsulenthjælp, der skal hjælpe med at sætte tegninger og planer på de idéer og ønsker, som er detekteret i styregruppen. 

Det følger også af udvælgelsen, at projektet nu er med i et felt på i alt 14 projekter, der kan søge om yderligere midler til de fysiske ændringer, der forhåbentlig kommer til at ske i de kommende år, når projektet føres ud i livet. 

Som skrevet er det en stor hurdle, der nu er overstået. Ser I lokale borgere eller folk fra Fjordklyngen, der går rundt med armene over hovedet, så er det sikkert én fra styregruppen. Styregruppen er nu inviteret til en workshop om udvikling af "mødesteder" på landet. workshoppen er den 2. december 2019. 

I næste fase af processen kan Realdania og Lokale  og Anlægsfonden give op til 50 % af anlægssmummen. Dog maksimalt 4,5 million kroner. 

Se pressemeddelelse via dette link.