Workshop om borgerdrevet udviklingsplan for Låstrup og omegn

Mandag den 28. oktober samledes interesserede borgere i Låstrup for at lave en ny borgerdrevet udviklingsplan. Låstrup lavede sidst en borgerplan for 15 år siden, og den plan trængte nu til en opfølgning. Viborg Kommune havde taget initiativ til genopfriskning af planen efter ønske om ændring af de restriktioner, der er pålagt Låstrups byggegrunde på Låstrupbakken.

Aftenen startede med fællesspisning på Kulturcenter Værestedet, hvor Låstrup Lokalråd havde tilberedt kartoffelmos lavet af lokale kartofler fra Tougaard Kartofler med tilhørende mørbradgryde og surt. Surt dækker over rødbeder og asier. 52 havde tilmeldt sig aftenens spisning.

Efter fællesspisning bød René Storgaard Madsen fra Låstrup Lokalråd velkommen til workshop i Låstrup Forsamlingshus. Han motiverede lokalrådets ja til at gå med i arbejdet med den nye borgerplan. Han gav derefter ordet til landdistriktschef Hanne Toksvig og planlægger Helle Lorentsen. Hanne og Helle præsenterede aftenens plan og delte hjælpemidler ud til de 40 borgere, der havde taget turen over vejen til forsamlingshuset.

Aftenen forløb med flere runder med indsamling af forslag til udviklingsprojekter og idéer til fælles udvikling og arrangementer. Først en rigtig idéfase, hvor ordet var frit ved 6 borde med forskellige temaer. Derefter blev alle rykket rundt, og man kunne nu få præsenteret første rundes idéer og kommer med yderligere forslag og idéer. Alle idéer blev klistret på medbragte plancher og luftfoto, så administrationen i Viborg Kommune kan danne sig et overblik over, hvilke ønsker borgerne i Låstrup har for fremtiden.

Låstrup Lokalråd repræsenterer Låstrup i den videre proces med at føre borgerplanen frem til en endelig plan, der kan godkendes af kommunalbestyrelsen. Låstrups første borgerplan havde meget fokus på fysiske forbedringer og udvikling som trafikforanstaltninger, byggegrunde og andre materielle forbedringer. Låstrup Lokalråd har et ønske om, at den kommende borgerplan gerne skal ende med at blive en mere blød udgave, hvor byens borgeres samarbejde, fællesskab og aktiviteter kommer i fokus.

Når alt kommer til alt bliver den borgerdrevne borgerplan en blanding af materielle og bløde værdier, for ordet var frit og alle idéer tages med videre i den kommende proces. Låstrup Lokalråd og administrationen i Viborg Kommune skal nu aftale, hvilke dele der ligger mest til kommunen at arbejde videre med, og hvilke dele borgerne selv skal have gang i. I denne proces gennemgås alle eksisterende borgerplaner, så de bringes up to date.

Borgerne virkede tilfredse med muligheden for at påvirke den fælles fremtid og Låstrup Lokalråd er meget tilfredse over den tilslutning og den iver, der var for at byde ind med idéer. Plancherne var alle rigeligt plastret til med gule sedler, så der bliver noget at rive i for udviklingsgruppen.

Fællesspisning på Kulturcenter Værestedet.

René Storgaard Madsen fra Låstrup Lokalråd bød velkommen til borgere og til medarbejderne fra Viborg Kommune.

Hanne toksvig og Helle Lorentsen gennemgik dagens program.