Fjordklyngens Generalforsamling

Årets generalforsamling

Manglende aktiviteter og hul i økonomien

Det kunne måske være en sigende overskrift for den årlige generalforsamling i Fjordklyngen. Corona satte sit præg på alt socialt live i Danmark i 2020 og således også på Fjordklyngens mulighed for at afvikle arrangementer og tjene penge.

Formand Inge Carlskov kunne dog også fortælle en anden historie, for selv om meget var lagt stille i en lang periode, så har der trods alt været lyspunkter, aktiviteter og indtjening. Det får lige vente lidt, for først blev de 50 fremmødte borgere budt på Fjordklyngens Ovnret med Fjordklyngeøl. (Se opskrift andetsteds her på siden).

Der var i indkaldelsen lagt op til stort drama, for til generalforsamlingen var en erhvervsfisker og en havbiolog sat i stævne. Ikke for at diskuterer med hinanden, men for hver især at fortælle deres syn på Hjarbæk Fjord.

Tredje generations fisker.

Først fortalte Kjeld Møller, der er tredje generations erhvervsfisker om livet som fjordfisker. Ikke blot hans egen historie, men også hans fars og hans bedstefars, for Kjeld er født ind i fiskeriet i Limfjorden. Helt tilbage til ”De gode gamle dage” i 1920’erne, hvor hans bedstefar kunne hale saltvandsfisk som skrubber, helleflynder, sild og ål i land i mængder, som man kunne leve af. Han fortalte også om nutidens fiskeri, hvor Kjeld selv forsøger at få tingene til at hænge sammen ved at fiske muslinger på line og med kutter.

Kjeld synes, at fiskerne i dag er oppe imod stærke kræfter i form af regler og restriktioner, hvor fiskerne ved de mindste overtrædelser straffes, mens den offentlige administrationens fejldispositioner forbigås med et pyt.

Kjeld kunne også berette om hans syn på miljøet i Limfjorden. Limfjorden er ifølge hans observationer ude af balance i en grad, som kalder på handling. Alt for mange sæler og skarver har sammen med miljøændringer rykket balancen i en sådan grad, at fiskeriet går stærkt tilbage. Alt for mange krabber æder fiskeæg, så fiskene ikke kan holde krabberne i ave. Ingen var i tvivl om, at Kjeld synes, at fiskerne har alt for svære vilkår, og han kaldte på handling.

Havbiologens syn på Hjarbæk Fjord.

Efter fiskerens syn på sagen, var det havbiolog Jørgen Jørgensen fra Viborg Kommune til at give sit syn på sagen. Jørgen Jørgensen lagde forsigtigt ud med at konstatere, at han på sin vis var enig med fiskerne i, at balancen i Hjarbæk Fjord var ude af trit. Så langt så godt.

Jørgen Jørgensen viste dokumentation, der underbygger påstanden, for Hjarbæk Fjord er beviseligt i en decideret dårlig miljømæssig tilstand, og han er enig med fiskerne i, at det kalder på handling. Han fortalte også om tanker og planer, som desværre allerede er forsinkede, for én persons jobskifte har sat tidsplanen tilbage.

Der blev vist tal på kvælstof og fosforudledningen til Hjarbæk Fjord. Årligt udledes f.eks. 1735 tons kvælstof. Heraf kommer 1% fra renseanlæg, 1% fra overløb af regnvandsoverløb, 1% fra spredt bebyggelse i landområder, 1% fra dambrug, 20% fra naturområder og 76% fra landbruget. Det var tal der fik tilhørerne op af stolene med udsagn som ”løgn og latin”. Havbiologen holdt dog fast i, at tallene er dokumenterbare om ikke målt, så beregnet.

Der blev også vist kurver for fosfor, der er en anden hård miljøsynder. Her var landbrugets andel af forureningen knapt så stor.

Hærvejsløbet i Fjordklyngen

Formand Inge Carlskov fortalte i beretningen om aktiviteter i Fjordklyngen. for eksempel afholdt DGI én af ruterne til årets Hærvejsløb i Fjordklyngens område. Fjordklyngen blev i 2020 kontaktet af DGI med anmodning om at benytte Fjordklyngens MTB-Spor til løbet. Cykelklubben stod som formel arrangør og Fjordklyngen skulle stå for startområde og 2 depoter. Med god hjælp fra lokale foreninger og privatpersoner, blev arrangementet stillet på benene og bliver forhåbentlig en årlig tilbagevendende begivenhed. Inge Carlskov var begejstret, for her kan Fjordklyngen præsenteres på bedste vis. Deltagerne i årets løb var også begejstrede, og det var de lokale frivillige også, for det giver indtjening til det lokale foreningsliv og sammenhold at afholde sådanne aktiviteter. Samtidig vises vores flotte natur frem for mange udefra kommende gæster. En ren Win-win situation for alle.

Fjordklyngens Grejbank

Sidste år kunne formand Inge Carlskov fortælle om en ekstraordinær indtægt på 75.000,- kroner fra Region Midtjylland. Pengene var som belønning for at være med i opløbet til Årets lokalområde. I år kunne Inge så lige så begejstret fortælle, at pengene nu var brugt på at skabe en grejbank med materiale, som kan lånes kvit og frit af Fjordklyngens landsbyer. Grejet blev vist frem ved årets muslingefestival på flot vis, men til dem, der ikke kunne deltage der, så er det 4 teltboder til udstilling, affaldsstativer, kaffemaskiner, pengekasser, vanddunke, parasoller, og der kommer stadig flere ting i puljen. Når der er skaffet et depot og en grejbankbestyrer, informeres dette ud i Fjordklyngemagasinet sammen med procedure for lån af materialerne.

Områdefornyelse i Fjordklyngen

Siden 2018 har der været gang i områdefornyelsen, og projektet er kommer rigtigt langt. Status på projektet er, at der kan sættes flueben ved flere af projektets delelementer. Det har man også kunnet følge i Fjordklyngens Nyhedsmagasin. Legepladsen ”Det Vilde Vesten” i Skringstrup er færdiggjort og indviet, Legepladsen ved Ulbjerg Stadion er færdiggjort og indviet, I Nr.Rind har forsamlingshuset fået nyt køkken og depot til borde, stole og maskiner, ligesom det gamle frysehus snart er klar til indvielse som samlingssted. Infrastruktur i form af stier og grøfter i Skals Bypark er på plads, der er søgt penge hjem til beplantning og indretning med borde og bænke.

I Låstrup er man tæt på at kunne etablere første etape af Kirkestien fra Skringstrup. Projektet er blevet delt op i etaper, hvor første etape er fra Låstrup Kirke til Spangen. Der søges penge hjem til at etablere en ny spang, som er etape 2. Derefter søges penge til etape 3, som er et såkaldt ”board-walk” fra spangen ind til Ugelrisvej, hvorfra stien går ad eksisterende veje og stier til Skringstrup Landsbypark.

Områdefornyelsens kystnære projekter i Ulbjerg, Sundstrup, Nr.Rind og Nederhede afventer fortsat Kystdirektoratets godkendelse. Det er Viborg Kommune, der velvilligt har kastet sig ind i forhandlinger om etablering af aftale om bedre adgang til vand på disse steder. Det gælder også projektet i Sundstrup, hvor en helhedsplan over havneområdet er på plads med ønske om nye anlæg i form af en 50 kvadratmeter stort opholds-/formidlingshus, mindre naturlegeplads, udendørs opholdsområde, sauna og badebro.

Som rosinen i pølseenden arbejdes der ihærdigt på at etablere et nyt fælles kultur- og aktivitetssted i bygningen, hvor Kulturcenter Værestedet i dag har til huse. Realdania og LOA fondene har givet tilsagn om 4,5 millioner på betingelse af, at et tilsvarende beløb skaffes fra andre tilskud, egne midler og egne arrangementer. Foreløbig har Viborg Kommune lovet at bidrage med 1,7 millioner, så der er håb for, at hele eller dele af ombygningen starter i 2022.

Manglende aktiviteter

Tilbage til de manglende aktiviteter, for sådanne bød beretningen også på. ”Kend Din Fjordklynge” vandreturene kunne kun afvikles én gang i 2020. Denne aktivitet er heldigvis kommet i gang igen den sidste søndag i hver måned. Næste gang arrangeret af Nr.Rind.

Fjordklyngens Naturformidling havde præsenteret et flot program med mulighed for gode naturoplevelser. Desværre måtte disse også i stor stil aflyses. Her er aktiviteterne også kommet i gang igen med blandt andet aktiviteter ved Muslingefestival og svampetur i skoven.

I 2020 måtte den årlige Muslingefestival aflyses. Alle forberedelser var gjort og alt var klar, så det var dobbelt ærgerligt, at det ikke lykkedes at afholde den populære festival, hvor mange gæster udefra oplever, hvad Fjordklyngen i fællesskab kan præstere.

Regnskab

Under regnskabsaflæggelsen afslørede kassereren, at 2020 gav et beskedent underskud på 4.174,- kr., hvilket var billigt sluppet i det begivenhedsfattige år. Heldigvis er Fjordklyngen fortsat velpolstret, så underskud blev taget fra egenkapitalen.

Fjordklyngerådet består efter generalforsamlingen af:

Skals:                Tina Dahl og Henrik Sigvardsen

Skringstrup:      Inge Carlskov og Gudrun Erlang

Låstrup:            Eva Nielsen og Stephan Jensen

Nr.Rind:             Eva Kieldsen og Henrik Lauritzen

Sundstrup:       Niels Sørensen og Bodil Risdahl

Ulbjerg:            Joseph Wingard

Tak til de frivillige

Inge Carlskov takkede alle de frivillige, der dag ud og dag ind gør et kæmpe arbejde for at sætte Fjordklyngen i fokus. Alt en arbejdsindsats, der går, at vi mere og mere begynder at sige vi i stedet for I i Fjordklyngen.