Jyllandsserien efterår 2017, pulje 273

SUB09 Jyllandsserien efterår 2017

se resultater og stillinger på dette link. 

SUB09 Kvindeserie Vest 2017

SUB09 kvinderne formåede i foråret 2017 desværre ikke at holde sig oppe i Kvindeserie Vest og må dermed rykke ned i Jyllandsserien. Foråret bød desuden på trænersikfte, idet træner Flemming Neergaard og klubben ophævede samarbejdet efter ønske fra træneren. Flemming Lund overtog roret for Kvindeserieholdet. 

Mange ændringer i foråret, og mange spillere flyttede fra området, hvilket betød, at holdet ikke kunne klare de svære kampe i Kvindeserien. I efteråret spiller SUB09s førstehold derfor i Jyllandsserien. 

SUB09 Afslutningsfest 2016.

Sara Just Poulsen og Anna-Katrine Mikkelsen med deres pokaler. Gitte Thorsager fik Årets spiller på serie 2-holdet, men hun var fraværende, så den overrækkes senere. 

Viggo, der er formand i Ulbjerg IF startede aften med at byde velkommen til alle SUB09 damerne.

Han oplyste, at Kvindeserie-holdet har haft en sværere sæson her i efteråret, end holdet havde i foråret, hvor holdet lå godt i den midterste del af puljen. I efterårssæsonen lykkedes det lige netop at redde sig i sæsonens sidste kamp, så der var mere spænding om resultatet i efteråret, end i foråret.

Andenholdet i serie 2 var igen kommet i en stærk kreds, med mange gode hold. Men selvom der måske ikke kom så mange point på kontoen, så har det stor betydning for kvindeserie-holdet, at der er et andethold, hvor reservespillerne kan få kamptræning. Spillerne på andenholdet står altid stand-by til at kunne hjælpe kvindeserieholdet ved afbud eller skader, og det vil være umuligt at have et hold i kvindeserien, hvis ikke man har et godt 2. Hold.

Trænerne

Lars Løvig tog ordet og holdt tale. Han startede med at sige, at et kært barn har mange navne. SUB 09s damespillere er nogen som gerne vil spille bold, have det godt sammen socialt, og det skaber masser af venskaber.

SUB09 kvinderne har nu været i kvindeserien i 2 sæsoner. I foråret var SUB09 i den øverste del, mens anden sæson var noget hårdere og mere usikker. 2. Holdet har ikke vundet så mange kampe, men til gengæld er det dem, som med sikkerhed har vundet 3. Halvleg. 

Lars har været meget glad for at være i SUB09, og roser de tre klubber, Skals, Ulbjerg og Borup, for deres opbakning. Han takker også dameudvalget for deres hjælp og opbakning, og Else for altid at give en hjælpende hånd til både alt det praktiske som medlemslister og alt det andet, som Else står for. Lars har altid kunne ringe til Else og få hjælp. 

Lars roser spillerne og holdene for deres flotte udvikling både som hold og individuelt. Spillere har blomstret igennem de to år, og mange har fået et stort ansvar, som de har taget til sig. Selv hvis de er kommet på nye positioner, som er uvante for dem, så tager de opgaven til sig, og gør som de skal...

Lars siger tak for 2 gode år i SUB, og Chili for 1 år, de har været rigtig glade for at have trænet damerne. Det har været en svær beslutning at skulle tage, men de ønsker SUB09 kvinderne alt mulig held og lykke fremover.

Holdlederne:

Holdlederne Kathrine Bach Møller og Maria Johansen tog ordet. De takkede trænerne Lars og Chili, holdleder for 2. Holdet Else Astrup og holdleder for kvindeserieholdet i foråret Mads Tovgård, samt holdleder for kvindeserie holdet i efteråret Janni Mikkelsen - De fik alle overrakt en gave. 

Kathrine Bach Møller takkede Lars og Chili for deres medvirken til, at det sociale sammenhold på og uden for banen har været så godt. Man har altid kunne gå til dem, hvis man havde noget, som gik en på. Holdlederne oplyste, at SUB09 spillerne spillermæssige har udviklet sig meget de seneste to år, og det kan vi takke Lars og Chili for. Det er kvindeholdene meget taknemmelig for.

Maria Johansen nævnte at selv om anden-holdet ikke har gå så mange point i årets løb, så har sammenholdet på holdet været rigtig godt. De har det godt sammen socialt. Og selvom vi er bagud, så bakker holdet stadigvæk hinanden op både inde på og uden for banen. Ikke mindst 3. Halvleg er vigtig for alle på andenholdet. Som eksempel kan nævnes, at holdet efterl sidste kamp her i efteråret tog ud og spiste pizza sammen, og havde en hyggelig aften der. De vil gerne takke Else for altid af være rar og imødekommende. Hun er god til at tage mod nye som gamle spillere, og hun er vores helt egen hønemor, som hun selv siger.

Træningsflid:                                Anna-Katrine Mikkelsen

Årets spiller 2. Holdet:                  Gitte Thorsager

Åretsspiller:                                  Sarah Just Poulsen

  

Årets spiller på Kvindeserieholdet Sara Just Poulsen og Årets Træningsflid Anna-Katrine Mikkelsen flankeret af de glade trænere Lars og Chili.

 

Holdlederne Maria Johansen og Kathrine Bach Møller takkede trænere og holdleder for den store indsats, som de har ydet for kvinderne gennem det forløbne år. 

Trænerne Lars og Chili med gaver fra spillerne.

Der var selvfølgelig også en gave til Else Astrup, der har og altid gør en kæmpe indsats for kvindefodbolden i SUB09.

  

Der blev festet og hygget til ud på de små timer, så sæsonen blev fjeret på behørig vis. 

 

 Afslutningsfest SUB09 Damer 2015 i Låstrup Forsamlingshus

Træner Lars Løvig

Takkede på damesiden for en fantastisk sæson, hvor holdet er rykket op hele 2 gange. Først fra serie 1 til Jyllandsserien og sidst fra Jyllandsserien til Kvindeserie Vest. Træneren trådte til i foråret og har siden da oplevet et godt fodboldmiljø, hvor han har følt sig rigtig velkommen på de 3 stadions i klubben.

Over sæsonen har træneren oplevet en god tilgang af spillere og antallet af damer til træning er støt stigende. I starten var der på gode dage 14-15 spillere voksende hen over sæsonen til 20 spillere pr. gang, kulminerende med hele 26 spillere til den sidste træning i sæsonen. Det lover godt for Viborg Kommunes nu 2. bedst placerede hold kun overgået af Team Viborg.

Træneren har på fodboldbanen set en god udvikling, hvor der er blevet spillet flot fodbold. Spillet er præget af et boldbesiddende spil, hvor samspillet er i højsædet mere end de individuelle præstationer.

Uden for fodboldbanen har træneren oplevet en fantastisk opbakning, ikke mindst til oprykningskampen på Borup Stadion, hvor ikke mindre end 130 tilskuere troppede op for at give holdet den fortjente opbakning. Holdet vandt overbevisende 10-1 i den sidste kamp, så ingen skulle være i tvivl om, at holdet har fortjent oprykningen.

Træneren takkede medtræneren Chilli for godt samarbejde, han takkede Else Astrup for konstruktivt arbejde for holdet. Han takkede dameudvalget og moderklubberne Ulbjerg, Skals og Borup for opbakning til damefodbolden.

 

Holdleder Else:

Takkede førsteholdet for en god sæson. Hun takkede klubberne for opbakning til damefodbolden gennem det forløbne år. Else oplyste, at hun gerne ville trække en enkelt persons præstation frem. Det er Poul Børge Tougård, der har fulgt dameholdet i mange år. Helt tilbage i 1989, var det Poul Børge, der ringede til hende, mens hun endnu var juniorspiller, for at spørge, om hun ikke ville hjælpe det daværende damehold. Hun sagde dengang ja og ønsker nu at takke Poul Børge for hans vedholdende indsats for damefodbolden. Han har gennem det forløbne år været en trofast tilskuer, uundværlig hjælper for dameudvalget, ikke mindst da der i vinterpausen sidste år skulle skaffes en ny træner. Else takkede af hjertet Poul Børge Tougård for hans indsats.

 

Holdleder Kandee:

Takkede andenholdet, der spiller i serie 2 for en god sæson, hvor han har oplevet en god succes med holdet. Det har givet gode oplevelser på fodboldbanen gennem sæsonen. Han fremhævede, at holdet fysisk, socialt og taktisk er opkvalificeret fra det gamle 7-mandshold til et fuldblods 11-mandshold. Holdet har haft modgang, men på trods heraf, har han ikke oplevet determinisme. Han takkede Lars og Chilli for godt samarbejde og god træning til spilleren.

 

Anfører, Kathrine Bach Møller

Takkede på vegne af spillerne trænerne Lars og Chilli for en sæson, hvor det såvel socialt som fodboldmæssigt har gået godt. Trænernes engagement har helt sikkert haft en positiv indvirkning på tiltrækningen af nye spillere og på lysten til at møde op til træning. Kathrine takkede desuden Else, Janni og Kandee for deres indsats som holdledere i det forløbne år.

 

Trænerne motiverede deres valg af årets spillere og træningsflid på damesiden:

 

Årets spiller Jyllandsserie:      Line Møller

Årets spiller Serie 2:                  Julie Lange

Træningsflid damer:                 Anna-Kathrine Mikkelsen