Tredje arbejdsdag i Borup IF klubhus

Ombygning af omklædning 1 og 2

Tirsdag den 27. december holdt de frivillige hjælpere den tredje arbejdsdag med ombygning af omklædning 1 og 2 i Borup Idrætsforenings klubhus i Låstrup.

Det var dels arbejdsdag i klubhuset og andetsteds blev der arbejdet med at lave ophæng til nye bænke.

Der mødte 10 friske hjælpere til rundstykker kl. 0800. Dagens arbejde var dels udgravning af 50 cm jord på hele gulvarealet, og der skulle laves nye kloaker til baderum i begge omklædningsrum. Det var over 200 trillebørfulde jord og sand, der skulle flyttes, så der kan blive plads til flamingo og ny  gulvbelægning, samtidig med, at gulvet sænkes over hele arealet, så det passer med det øvrige gulvplan i klubhuset. 

Der blev svedt og arbejdet hårdt hele formiddagen, så rummene nu er klar til at lægge den nye gulvbelægning ved næste arbejdsdag, som allerede er i morgen den 28. december, hvor der dels skal køres sand ind til afretning af gulvet, lægges flamingo, rivenet og i øvrigt gøres klar til at lægge gulvvarme i hele gulvfladen. 

Skulle der være nogen med lidt tid og kræfter i overskud, så mød op i klubhuset kl. 0800 eller stød til, når I har mulighed for det. Der er brug for mange kræfter ved ombygningen, så mød bare op. 

Tak til dagens frivillige, der gjorde en stor indsats for at give vores medlemmer og gæster gode faciliteter også i fremtiden. 

Se billeder fra arbejdsdagen på dette link. 

 

Se også link til de 2 første arbejdsdage på dette link.