Husk - Generalforsamling i Borup Idrætsforening i aften

Generalforsamling i klubhuset på Låstrup Stadion
Onsdag den 16. juni 2021 kl. 18.00

Vi starter med fælles mad fra kl. 18.00, derefter ordinær generalforsamling fra kl. 19.00.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2.Formandens beretning
3. Regnskabet
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af ungdomsformand og suppleant
7. Valg af bestyrelse og 2 revisorer
8. Evt.

Forslag der ønskes behandlet skal være formand Poul Johannsen i hænde senest
4 dage før generalforsamling.

Vigtig! Kom og deltag. Det giver dig indflydelse på klubbens
fremtid.

Se Engtrampertidende 1991 på dette link. Sjovt at se, hvad klubben dengang informerede sine medlemmer om.

Med venlig hilsen, Bestyrelsen

Annoncesponsor for dette opslag er: