Vellykket og vel besøgt Sankt Hans Aften i Låstrup

Låstrup Lokalråd er tilbage på banen og tør igen byde op til socialt samvær. I 2020 var der så mange restriktioner og frygt for corona, at Sankt Hans Aften arrangementet blev aflyst ligesom byfesten. I 2021 er byfesten fortsat aflyst, men Sankt Hans Aften arrangementet er igen på banen. 

Traditionen tro blev der budt til tændt grill til gæsternes egen medbragte med, hvortil kunne købes drikkevarer fra kantinen. Bageren i Houlkær havde sponseret en spand snobrødsdej, så børn og barnlige sjæle med hang til bål og snobrød, kunne bage sig et stykke bagværk, og det var der mange, der benyttede sig af. Endelig havde forældrene til de børn, der i efteråret 2021 skal til Italien på fodboldtur bagt kage og bryggede kaffe, der kunne sælges til fordel for fodboldturen. 

Omkring 50 mødte frem til grillarrangementet og mindst lige så mange mødet op til båltale, midsommersang og bål kl. 2000. 

Årets båltaler var sognepræst Hannah Kortnum Mogensen. Hun holdt en fin båltale med minder tilbage fra hendes barndom, hvor hendes far var båltaler. Hun fortalte om afbrænding af hekse og om ildens fortærende kraft. Ikke blot i bålet, men også den ild, der kan brænde inden i mennesket. Efter båltale, blev mikrofonen givet videre til Anne Marie Dalgaard, der flot sang for i Drachmans midsommersang. Stemningen var i top, da der efter tale og sang, blev sat fut under heksen, der i år var lavet af Ole Pedersen og familie. 

Kæmpe bål med flammer mod himlen fik hurtigt bugt med heksen. Gæsterne stod tryllebundne og så den fortærende ild, mens de kunne tænke over præstens ord om ildens fortærende kraft og meget andet. 

Efter bålet var der kaffe i teltet med god økonomisk støtte til fodboldbørnene. Alle kunne derfor med god samvittighed spise sig mætte i kage og tænke, at det da i det mindste gik til at godt formål. 

Tak for den gode opbakning. Både til arrangementet og til køb af kage til fodboldbørnene. 

Rene Storgaard Madsen gav ordet til sognepræst Hannah Kortnum Mogensen, der holdt årets båltale. 

Se flere billeder af stemningen via dette link. 

Låstrup Lokalråd