Spar på det rene drikkevand her i tørketiden

Organisationen Danske Vandværker var den 12. juni ude og opfordre til tilbageholdende adfærd i forhold til aktiviteter, som bruger rent drikkevand. Låstrup-Nr.Rind Vandværk støtte selvfølgelig op om initiativet og opfordrer altid til at forbrugerne sparer på vandet.

At tisse i haven i stedet for toiletskyl, at dyppe i bækken i stedet for at gå i bad og at drikke øl i stedet for vand er alle mere eller mindre utidige spareforslag. Selvfølgelig virker det, men det er nok på andre fronter, der kan spares virkelig meget vand.

Havevanding formodes at stå for meget af det øgede vandforbrug i tørketider. Dertil kommer husdyrenes øgede tørst i varmt vejr. Det sidste kan og skal der ikke ændres på, men i stedet for at vande have med vandspreder, kan man vande vandkrævende planter med en vandkande. Det sparer betydeligt på vandet. En vandslange bruger ca. 12 liter vand i minuttet, så det bliver hurtigt til mange kubikmeter, hvis mange forbrugere vander haver på den måde vil vandværket få kapacitetsproblemer. Etablerede græsplæner tager ikke skade af at tørre ud. Græsset gror igen, så snart der kommer vand.

At tage korte bade og at lukke for vandet, mens man sæber sig ind burde være generelle spareråd, som altid følges. I tørre tider er det en god idé at optimere badeaktiviteten. Man behøver ikke at tømme varmtvandsbeholderen hver gang man er i bad.

Udskiftning af vand i store havebassiner er en anden stor vandsluger i varmt vejr. Et stort havebassin kan tage 10 til 15 kubikmeter vand, så det er store vandmængder, der går til opfyldning af disse. Her kan man opfordre til at rense vandet i stedet for at skifte det ud, fyld kun bassinet én gang pr. sæson og find på andre aktiviteter for børnene, som ikke kræver vand.

Selv om vi opfordrer til at spare på vandet i Låstrup-Nr.Rind Vandværk, så er det dog ikke af nød. Vandværket fik i april måned optimeret filterkapaciteten, så vandværket burde kunne følge med efterspørgslen. Man skal dog aldrig sige aldrig, så Skulle vi få kapacitetsproblemer, så vil vi der anmode om frivillig tilbageholdenhed.

Se yderligere spareråd på vandværkets hjemmeside via dette link.