Låstrup

 

Låstrup ligger på nordsiden af Simested Ådal. Syd for byen ligger engene og åen, mens landskabet mod nord rejser sig mod et højereliggende plateau. Låstrup ligger lige på denne markante landskabelige overgang mellem de lave enge og det mere kuperede bagland, og beliggenheden er i høj grad med til at give byen karakter.

Den oprindelige bebyggelse langs bygaden består af en slynget vejby med mindre landsbyhuse og en række nedlagte gårde, forsamlingshus og selvfølgelig kirken. De mest markante nye indslag i den oprindelige bebyggelse er den tidligere skole, som idag rummer Kulturcenter Værestedet, samt en mindre parcelhusbebyggelse umiddelbart nord for bygaden.

Vest for Løgstørvej ligger et område med parcelhuse, Vejlebakken, som er karakteriseret ved, at næsten alle huse har udsigt til enten Hjarbæk Fjord, Simested Ådal eller til baglandet bag vejlebakken. En improviseret stiforbindelse giver adgang fra Vejlebakken til sportspladsen, som ligger nordvest for den oprindelige landsby.

Låstrup har i det store og hele bevaret en karakteristisk vejby-struktur, og den præcise placering i landskabet ses endnu. Bebyggelsen starter således præcis der hvor terrænnet begynder at hæve sig, så ingen bebyggelse ligger på selve engterrænnet.

Der er ingen forretninger i selve Låstrup, men med under 3 kilometer til Skals med en større og attraktiv købmand giver det ikke gener i dagligdagen. Der er gode busforbindelser til Viborg med linie 67. Det tager ca. 20 minutters kørsel i bussen fra Låstrup til Viborg Midtby.

På Låstrupbakken er der udstykket 5 byggegrunde med en fantastisk udsigt over Simested Ådal. Byggegrundene har priser startende ved 180.000,- kroner.

Byens helt store aktiv er beboerne, der er kendt vidt omkring for de mange aktiviteter og det store lokale engagement. Udover Borup Idrætsforening kan nævnes Kulturcenter Værestedet, der er et medborgerhus med meget gode faciliteter, samt forsamlingshuse og ”Hytten” i Enghaven. Alle flittigt benyttet til fysisk udfoldelse, sociale aktiviteter, foredrag og husflidsarbejde.

Der er mulighed for børnepasning i form af dagplejemødre, og lidt udenfor byen ligger skovbørnehaven Fredly med sine 10 tønderland skov. Et perfekt sted til udfordring af de mindre børn.

Fra Låstrup er der etableret cykelsti til Skals, så børnene kan færdes sikkert på cykel til og fra skole og fritidsaktiviteter i Skals. I Skals er der adgang til endnu en børnehave, skytteforening, gymnastikforening med mange alsidige hold og ikke mindst Skals Svømmehal med gode muligheder for at dyrke daglig motion eller svømmeundervisning.

Låstrup vandt prisen som Årets Lokalområde i Viborg Kommune i 2014 begrundet i det store engagement, som beboerne viser.

Låstrup er et gammelt stednavn, der kendes tilbage til det 13. århundrede. Blandt andet i Diplomatarium Danicum 1396-1398 er Låstrup nævnt med sit daværende navn ”Lawstrup”. Stednavnendelsen ”-rup” er velkendt i stednavne for at være en samling huse eller en lille by. Ordet ”Laws” var i olddansk en ven eller en kammerat. Når disse 2 ord sættes sammen giver det et sted, hvor der bor venlige eller kammeratlige mennesker. Ingen kan med sikkerhed sige, om det er en korrekt tolkning af det ældgamle stednavn, men et er sikkert. I Låstrup bor der venlige og kammeratlige mennesker den dag i dag, så hvorfor skulle det ikke være korrekt.