Borup Hede og Flensborg Plantage (Nørredal Plantage)

iBORUP HEDE/FLENSBORG PLANTAGE (Nørredal Plantage)

Borup Hede.

I den østlige ende af Låstrup Sogn løber Simested Ådal over Borup Hede. Hedearealet er beliggende på et flot kuperet terræn og grænses på den ene side af Simested Å og på den anden side af Flensborg Plantage eller Nørredal Plantage, som den sydligste del af plantagen hedder. 

Midt på heden ligger Brakbjerg, der er hedens højste punkt med en højde på 27 meter. Herfra er der skøn udsigt over ådalen og resten af heden. Bestemt et besøg værd. Især på den tid af året, hvor lyngen blomstrer er der særdeles flot på denne bakke. 

I kanten af Nørredal Plantage springer en naturlig kilde med klart friskt vand året rundt. Vandet herfra blev før i tiden stemmet op og brug til at drive Borup Vandmølle, som ligger i Nørre Borup. 

Der er gode muligheder for at vandre en tur på heden. 2 vandreruter tager sit udgangspunkt fra den lille parkeringsplads ved Brakbjerg. Den ene rute på 1 kilometer løber langs Simested Å og rundt om Brakbjerg. Den anden er 4 kilometer lang og går længere ind i baglandet til kilden og plantagen nord for heden. 

Smuk udsigt fra kanten af Brakbjerg mod Simested Å

Flensborg Plantage. 

Plantagen er opkaldt efter Hedeselskabets stifter C.E.Flensborg. Plantagen er etableret ved opkøb af en række hedelodder fra egnens landmænd i Låstrup, Ulbjerg og Tostrup Sogne. Den sydøstligste del af plantagen, der hedder Nørredal Plantage og hedearealerne på Borup Hede ligger i Låstrup Sogn, der strækker sig til Støvhøj ved Tingvej. I den del af området var det landmændene i Borup og Vie, der solgte deres hedelodder til Hedeselskabet, der stod for plantning af skoven. I første omgang var det 100 hektar, der skulle plantes. Arbejdsløse københavnere blev tilbudt arbejde med tilplantningen. Arbejderne boede i en arbejdslejr, der blev bygget ved Borup Vandmølle. Herfra udgik det hårde arbejde med at plante de 250.000 fyrretræer og 51.000 grantræer, der i første omgang blev plantet. 

I 1953 etablerede Hedeselskabet en større planteskole tæt på Støvhøj. Her blev forskellige træsorter prøvet af, og dannede grundlag for yderligere plantninger i læhegn og plantager over hele Jylland. 

 I dag drives Flensborg Plantage fortsat af Hedeselskabet og indgår i deres kommercielle skovdrift. Jagten i skoven er udlejet til et jægerlaug. Hedeselskabet henstiller til, at der tages hensyn til områdets dyr og jægerne, når gæster færdes i skoven. 

Det er tilladt at gå på skovens stier fra kl. 0600 om morgenen til solnedgang. Det er desuden tilladt at cykle på skovens køreveje (bilveje) i samme tidsrum.

Husk drikkedunk eller kop, så det friske vand fra kilden kan nydes. 

Læs mere om Borup Hede på dette link.

Se omtale fra indvielsen af de 2 vandreruter 2017 på dette link.