Fjordklyngen

Låstrup er én af de 6 byer, der har indgået et samarbejde under navnet Fjordklyngen. Fælles for byerne er at de alle ligger i postnummer 8832 Skals og har fælles skoledistrikt.

Formålet med projektet er at afprøve et nyt udviklingskoncept for landsbyudvikling. Hvor vi i mange år har været vant til, at hver landsby har arbejdet med sin egen udvikling og i bedste fald ikke har skelet så meget til nabolandsbyerne, og i værste fald betragtet dem som konkurrenter og arvefjender, så tilbyder landsbyklyngesamarbejdsformen, at der opnås en lang række fordele for de involverede landsbyer - og for de involverede kommuner gennem udvidede samarbejdsrelationer både mellem landsbyerne og mellem kommunen og klyngen.

Fjordklyngesamarbejdet har efter opstarten i 2014 arbejdet på at udvikle samarbejdet under forskellige overskrifter for udvikling. Det er: Erhvervsudvikling, forsamlingshuse/mødesteder, kollektiv trafik, kommunal service, miljø/energi, naturen - mellem landsbyerne og turisme/oplevelsesøkonomi.

Se Fjordklyngens hjemmeside på dette link.

Se Fjordklyngens Facebookside på dette link.