Låstrup Kirke

Bygget i rå kampesten med tilhuggede hjørnesten og karmkvadre. Kirken er dateret til sidst i 1100 tallet, men den er ikke nøjagtig tidsfæstet. Kirken er bygget i romansk stil, mens våbenhuset er bygget i sengotisk stil. Oprindelig har der formentlig været et tårn mod vest. Man kan i vestgavlen se, at der har været en passage, der nu er tilmuret. Gavlen har haft svært ved at holde til vejrliget, hvilket formentlig skyldes, at det er den indvendige side af tårnet og dermed, har den ikke været beregnet til at være ydermur. En anden ting, der underbygger, at der har været et tårn er, at der er forholdsvis brede og store takker på gavlen, end der ellers ville være. Da tårnet blev revet ned, blev kirkeklokken hængt op i et spir på taget i kirkens vestlig ende.

Kirkeklokken siges at være genbrug fra Viborg Domkirke. Klokken faldt ned i forbindelse med en brand i domkirken i 1730, hvorefter den blev genbrugt i Låstrup Kirke.

Oprindelig har kirken haft en kvindedør og en mandedør. Mandedøren lå mod syd og er nu muret efter. Det skulle kunne anes, hvor den har været. Over kvindedøren er der nu bygget et våbenhus omkring år 1500. Våbenhuset er bygget i munkesten. I våbenhuset ses i gulvet en gravsten i romansk stil med til tilhugget kors. I gravstenen er indhugget teksten "Erasmus-----" og resten er ulæselig.Kirkedøren er af træ og jernbeslået. Den er fra reformationstiden og formentlig samtidig med våbenhuset. Ca. 1500.

Altertavlen er meget smukt udskåret i træ med de oprindelige malerier af korsfæstelsen og opstandelsen. Den er ca. Fra år 1600. Døbefonden er i romansk stil med karakteristiske hjørnehoveder. Dåbsfadet i døbefonden er fra 1575 og lavet i sydtyskland.

Kirkeskibet er en model af skoleskibet Danmark og er skænket til kirken af Hans Henriksen. Han boede inden da på en gård, der senere blev lagt ind under Låstrup Savværk, og som nu huser den gamle del af savværket. Kirkeskibet blev dog først skænket efter, at Hans Henriksen var flyttet til Løgstrup.

På viborg Stifts Museeum opbevares resterne af et stoleværk fra 1575, der bærer våbenskjold af adelsslægten "Munk" og "Schirnov". Munk var en kendt adelsslægt, der blev kaldt for "Vinrankemunkene".

Se yderligere oplysninger på sognets hjemmeside: http://www.laastrup-kirke.dk/

Se oversigt over og kik i kirkebladene