Låstrup - Nr.Rind Vandværk

Låstrup - Nr.Rind Vandværk. 

Vandværket er dannet ved en sammenlægning af Vejlebakken – og Nr. Rind vandværker, som forsynede de to landsbyer Låstrup og Nr. Rind.

Vejlebakken var oprettet i 1964, medens Nr. Rind i 1934 fik udført den første boring, til erstatning for overfladevand som indtil da, havde været brugt til drikkevand.

Sammenlægningen blev foreslået i forbindelse med Møldrup Kommunes vandforsyningsplan og Viborg Amts grundvandsundersøgelse i 1992-94.

I 1996 blev planen meget aktuel, da der blev fundet giftrester i vandet fra Nr. Rind Vandværk. Løsningen blev, at der blev lavet en forsyning fra Vejlebakkens vandværk til Nr. Rind, indtil der kunne findes en egnet kildeplads og placering af et nyt vandværk.

Vandværket er nu en realitet og er placeret således, at det ligger naturligt i det fremtidige forsyningsområde.
I forbindelse med etableringen er ledningsnettet også udvidet til nye forbrugere.

Se mere om vandværket på dette link.