Bestyrelse/udvalg

Borup Idrætsforening vælger hvert år 4 eller 5 bestyrelsesmedlemmer, der selv konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Det sker hvert år i starten af februar måned. 

Desuden er der i Borup Idrætsforening en række udvalg, der selvstændigt arbejder med et specifikt områder, der alle er med til at skabe det vi alle kender som Borup Idrætsforening. Alle udvalg får tildelt en ansvarlig person i bestyrelsen, som har ansvar for udvalget. 

Konstituering og fordeling af arbejdsområder er vist i listen herunder. 

Bestyrelselsen

Post

Navn

Telefon

Mail

Formand      

Poul Johannessen

51 84 34 38

poul_joe@privat.dk

Næstformand Jørgen Nielsen 21 28 08 09 Lynderup@gmail.com

 

Sekretær

Morten Nielsen

41 78 35 23

Morten-eva@email.dk

Kasserer

Kenni Elkjær

40 15 70 59

elkenni@hotmail.com

Medlem

Karin Elkjær

61 71 48 78

elkarin@mail.dk

Medlem

Frederik Hvid

60 19 54 41

frederik_hvid@hotmail.com

Medlem

Paw Brøns

22 76 34 89

paw_brons@hotmail.com

Medlem

Line Bach Møller

28 90 48 04

linemoeller4_@hotmail.com

Medlem 

Joachim Hvid

60 19 54 42

jolle12@live.dk

Udvalg

Udvalg

Ansvarlig i bestyrelsen

Telefon

 Mail

SUB88 udvalg

Karin Elkjær

61 71 48 78

elkarin@mail.dk

Fodboldudvalg

Frederik Hvid

60 19 54 41

frederik_hvid@hotmail.com

Dameudvalg

Line Bach Møller

28 90 48 04

linemoeller4_@hotmail.com

Sponsorudvalg

Kenni Elkjær

40 15 70 59

elkenni@hotmail.com

Ungdomsfodbold fredag

Karin Elkjær

40 15 70 59

elkarin@mail.dk

Byfestudvalg

Paw Brøns

22 76 34 89

paw_brons@hotmail.com

Lotterispil/præmiewhist

Poul Johannesen

51 84 34 38

poul-joe@privat.dk

Materialeindkøb

Jørgen Nielsen

21 28 08 09

lynderup@gmail.com

Vedligehold/kridtere

Jørgen Nielsen

21 28 08 09

lynderup@gmail.com

Rengøring af klubhus

Poul Johannesen

51 84 34 38

poul-joe@privat.dk

PR/hjemmeside/facebook

Morten Nielsen

41 78 35 23

Morten-eva@email.dk

Kantine indkøb/regnskab

Karin Elkjær

61 71 48 78

 elkarin@mail.dk

Kantine frivillige hjælpere

Morten Nielsen

41 78 35 23

Morten-eva@email.dk

Kioskansvarlig VFF

Karin Elkjær

61 71 48 78

elkarin@mail.dk

DGI stævne

Morten Nielsen

Line Bach Møller

41 78 35 23

28 90 48 04

Morten-eva@email.dk

linemoeller4_@hotmail.com 

Julestævne

Line Bach Møller

28 90 48 04

linemoeller4_@hotmail.com

Entré Serie 3

Poul Johannesen

51 84 34 38

poul-joe@privat.dk

Lokalrådet

Poul Johannessen

51 84 34 38

poul-joe@privat.dk

LAN Party

Morten Nielsen

41 78 35 23

morten-eva@email.dk

Målaktier Kenni Elkjær 40 15 70 59 elkenni@hotmail.com