Sponsorprudukter i Borup Idrætsforening

Sponsorinfo

Borup Idrætsforening er en fodboldklub med stolte traditioner. Historisk set havde klubben i 1950’erne store sportslige ambitioner og desuden spillere med evner til at spille på højt plan. Herreholdet spillede dengang i Mesterrækken mod klubber som f.eks. VFF og andre store klubber.

Borup Idrætsforening er i dag ikke så højt rangerende sportsligt. På herresiden har vi førsteholdet i serie 3 og andenholdet i serie 5. Vægten i klubben er lagt om, så sammenholdet og det sociale spiller en stor rolle. Ikke alene blandt spillerne, men også blandt vores mange aktive ”passive” medlemmer, der hver uge gør en kæmpe indsats for klubben.

Klubbens formålsparagraf siger:

”Det er Borup Idrætsforenings formål, at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke sportslige aktiviteter, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben, at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig i det lokale samfund. ”

For at kunne indfri dette formål, har klubben dels brug for engagerede medlemmer, men bestemt også for et økonomisk råderum. De engagerede medlemmer har vi rigtig mange af. Vi holder hvert år en fest for de frivillig i klubben. I 2015 blev 130 inviteret til en frokost, hvilket siger noget om engagementet ikke alene i klubben, men også i det omgivende samfund.

Vi vil gerne stille de bedste faciliteter til rådighed for vores medlemmer, og for at kunne indfri dette, er det nødvendigt med en god økonomi. Derfor har Borup Idrætsforening også brug for gode og stabile sponsorer, der vil bidrage økonomisk til vores succeshistorie.

Til vores sponsorer tilbyder vi, at sponsorens navn/logo vises frem og præsenteres på vores stadion i form af skilte eller på vores spillere i form af spillertøj. Desuden præsenteres sponsorens navn/logo på vores hjemmeside med link til sponsorens hjemmeside. Borup Idrætsforening fik i 2015 en ny og tidsvarende hjemmeside med aktiv SEO politik, der giver sponsoren de bedste betingelser for respons på sponsoratet. Hjemmesiden blev i 2015 besøgt af 45.000 unikke besøgende, der havde 128.000 sidevisninger.

Ud over hjemmesiden bruges Facebook aktivt i vores markedsføringsstrategi, hvor alle aktiviteter i klubben synliggøres med opslag på vores side. Vores medlemmer er rigtig flinke til at dele disse opslag videre i deres vennekredse.

Til større arrangementer annoncerer Borup Idrætsforening i Ugeavisen, der udkommer i 11.771 eksemplarer hver onsdag i det gamle Møldrup og Aalestrup kommuner. Når vi har aktuelle arrangementer, får du mulighed for at få din annonce vist som annoncesponsor.

Vi håber, at du har lyst til at bidrage til Borup Idrætsforening med et sponsorat. Yderligere information og muligheder kan skaffes hos klubbens sponsoransvarlige:

Kenni Elkjær, tlf. 40 15 70 59 / Email: elkenni@hotmail.com

Børge Nielsen, tlf. 21 65 47 49 / Email: laastrup@worldonline.dk