Sponsorprudukter i Borup Idrætsforening

Sponsorinfo
Borup Idrætsforening er en fodboldklub med stolte traditioner. Historisk set havde klubben i 1950’erne store sportslige ambitioner og desuden spillere med evner til at spille på højt plan. Herreholdet spillede dengang i Mesterrækken mod klubber som f.eks. VFF, Nibe og andre store klubber.

Borup Idrætsforening er i dag ikke så højt rangerende sportsligt. På herresiden har vi førsteholdet i serie 3 og anden holdet i serie 5, samt enten et serie 6 hold og endelig et U70 hold. På damesiden samarbejder vi med Skals og Ulbjerg i SUB09 samt ungdom i SUB88.

Vægten i Borup Idrætsforening er lagt om, så sammenholdet og det sociale spiller en stor rolle. Ikke alene blandt spillerne, men også blandt vores mange aktive ”passive” medlemmer, der hver uge gør en kæmpe indsats for klubben.

Klubbens formålsparagraf siger:

”Det er Borup Idrætsforenings formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke sportslige aktiviteter, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben, at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig i det lokale samfund. ”

For at kunne indfri dette formål, har klubben dels brug for engagerede medlemmer, men bestemt også for et økonomisk råderum. De engagerede medlemmer har vi rigtig mange af. Vi holder hvert år en fest for de frivillig i klubben. I 2018 blev 135 inviteret til en frokost, hvilket siger noget om engagementet ikke alene i klubben, men også i det omgivende samfund.

Vi vil gerne stille de bedste faciliteter til rådighed for vores medlemmer, og for at kunne indfri dette, er det nødvendigt med en god økonomi. Derfor har Borup Idrætsforening også brug for gode og stabile sponsorer, der vil bidrage økonomisk til vores succeshistorie.

Til vores sponsorer tilbyder vi, at sponsorens navn/logo vises frem og præsenteres på vores stadion i form af skilte eller på vores spillere i form af spillertøj. Desuden præsenteres sponsorens navn/logo på vores hjemmeside med link til sponsorens hjemmeside eller Facebookside. Borup Idrætsforening fik i 2015 en ny og tidssvarende hjemmeside med aktiv SEO-politik, der giver sponsoren de bedste betingelser for respons på sponsoratet. Hjemmesiden havde i 2018 besøg af 13.016 unikke besøgende, der havde 97.804 sidevisninger.

Til større arrangementer annoncerer Borup Idrætsforening i Ugeavisen, der udkommer i 11.790 eksemplarer hver onsdag i det gamle Møldrup og Aalestrup kommuner. Når vi har aktuelle arrangementer, får du mulighed for at få din annonce vist som annoncesponsor.esiden bruges Facebook aktivt i vores markedsføringsstrategi, hvor alle aktiviteter i klubben synliggøres med opslag på vores side. Vores medlemmer er rigtig flinke til at dele disse opslag videre i deres vennekredse.

Vi håber, at du har lyst til at bidrage til Borup Idrætsforening med et sponsorat. Yderligere information og muligheder kan skaffes til klubbens sponsoransvarlige:

Søren Mikkelsen, tlf. 81 88 66 69 / Email: scmikkelsen@gmail.com
Thomas Ambrosius, tlf. 24 47 07 36 / Email: stambrosius@hotmail.com 

Se vores sponsorfolder på dette link. 

Sponsorater 2021

Reklameskilt på Låstrup stadion

Sponsor betaler for skiltet
Skilte størrelser og priser pr. år
3,00 m x 0,75 m: kr. 1125,- + moms
Andre formater efter aftale.

Kampprogram sponsor

Kampsponsor: kr. 250,- + moms
Annonceres i kamp programmet samt www.borupif.dk  og Facebook
Eksempel vedlagt

Målaktier sponsor
1. præmie: 300kr.  - 2. præmie: 100kr.

Annonceres i kamp programmet samt www.borupif.dk  og Facebook
Eksempel vedlagt
Kaffesponsor i klubhuset
Der er altid gratis the og kaffe i klubhuset når der er arrangementer.

Kaffe sponsorat hvor sponsor annonceres i klubhus og ved 1. holds kampe desuden i kampprogram:
Pris pr. måned kr. 500,- + moms.
Annoncesponsor i Ugeavisen -
Byfest - Borup Info (oplag på 11.790)
kr. 500,- + moms
Formater (evt. aftale)
Eksempel vedlagt.
Kaffesponsor til lotterispil
Ved udvalgte lotterispil i forsamlingshuset serveres gratis kaffe til op til 100 deltagere

Annonceres i omdelt spilkalender og omtales på www.borupif.dk samt Facebook
Pris: kr. 500,- + moms pr. aften

Bonuspræmie lotterispil

Ved udvalgte lotterispil i forsamlingshuset udlodder vi ekstra en bonus på pladespil 1000kr kontant/1000kr gavekort

Annonceres i omdelt spilkalender og omtales på www.borupif.dk samt Facebook

Puljespil lotterispil
Puljespil kr. 5000 døbes med sponsors navn. Annonceres på spilaftener indtil puljen udløses (forventet 15.gange) Annonceres i omdelt spilkalender og omtales på www.borupif.dk samt Facebook

Sponsorer - Visning af logo

Sponsorer der har købt ét eller flere af vores produkter får logo vist på hjemmesiden www.borupif.dk uden beregning inkl. links til egen hjemmeside.

Sponsorer - Visning af logo på Rullebanner  www. borupif.dk

Ved køb af sponsorater for min. 2000kr gratis.

Legeplads Vedligeholdelsessponsor

Borup Stadion har gennem en menneskealder været kendt for sin gode legeplads, der hele tiden udbygges og vedligeholdes, så legepladsen opfylder alle krav til en offentlig tilgængelig legeplads. Det er dyrt at vedligeholde en legeplads på det niveau, der kræves for at opfylde myndighedernes krav til legepladser. 

Som sponsor kan du påtage dig at betale et vedligeholdelsessponsorat på et eller flere elementer af legepladsen og få den del af legepladsen opkaldt med navn på vores hjemmeside, samt få retten til at sætte et logoskilt op på legepladsen, hvis du ønsker det. Du skal ikke betale vedligeholdelsen, men give et årligt bidrag til, at Borup Idrætsforening kan vedligeholde og udbygge legepladsen.  

Pris: 2.000,- kr. pr. legepladsdel.

Information til mulige sponsorer om vores legeplads - Se dette link. 

Se flere elementer fra legepladsen på dette link. 

 

Se flere elementer fra legepladsen på dette link. 

Hjemmesiden www.borupif.dk
havde i 2018 - 97.804 sidevisninger derudover 587 følger på facebook.

Gevinstsponsorat
Ud over ovennævnte faste sponsorater har Borup IF hver år kæmpe gavespil, jule-stævne, byfest, målaktiegevinst og amerikansk lotteri, hvor der udloddes gevinster. Har du/din virksomhed idéer til gevinstartikler, så hører vi gerne om det.